Harmonogram konsultacji dla ósmoklasistów

HARMONOGRAM KONSULTACJI

dla uczniów klasy 8 od 25.05.2020r.

 

Język polski    –    wtorek:            14: 30 – 15:15 (gr. 1pol)*,    15:15 – 16:00 (gr. 2pol).

Matematyka  –     poniedziałek:  13:50 – 14:35 (gr. 1mat),   14:45 – 15:30  (gr. 2mat).

Język angielski – poniedziałek: 13:50 – 14:35 (gr. 1ang),   piątek:   13:50 – 14:35 (gr. 2ang).

*Skład grup utworzony przez każdego nauczyciela, uczniowie zostali indywidualnie poinformowani, do których grup należą.

This entry was posted on 25 maja 2020.

UWAGA WYNIKI Konkursu Piosenki “Wyśpiewane z domu”

Kochani uczestnicy Konkursu “Wyśpiewane z domu”, w imieniu Dyrektora ZOPI w Micigoździe Pana Mirosława Kowalskiego oraz własnym, serdecznie dziękuję Wam za udział w naszym projekcie. Dziękujemy Wójtowi Gminy Piekoszów, Panu Zbigniewowi Piątkowi za objęcie konkursu honorowym patronatem. Serdeczne podziękowania ślemy również członkom Jury za poświęcony czas. Oto protokół i dwie najlepsze prezentacje! Gratulujemy zwycięzcom! Do zobaczenia za rok!

Z pozdrowieniami – Koordynator Konkursu Paweł Gospoś.

 

 

Protokół z obrad Jury Konkursu Piosenki “Wyśpiewane z domu”

 

Jury w składzie:

Przewodniczący – Katarzyna  Lisowska

Członek Jury – Hubert Stachura

Członek Jury – Łukasz Kowalski

 

Postanowiło przyznać następujące wyróżnienia:

 

W kategorii klas I-IV

1 miejsce – Weronika  Sornat (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni

2 miejsce – Maja Bętkowska (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni/ex aequo

2 miejsce – Gabriela Wojciechowska (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni /ex aequo

3 miejsce – Michalina Brożyna (Micigózd) – S.P. w Piekoszowie

 

W kategorii klas V-VIII

1 miejsce – Weronika Klimkiewicz (Piekoszów) – S.P. I. w Micigoździe

2 miejsce – Amelia Tomasik (Brynica) – S.P. w Brynicy

3 miejsce – Amelia Brożyna (Micigózd) -S.P. w Piekoszowie /ex aequo

3 miejsce – Filip Polut (Jaworznia) – S.P. w Jaworzni /ex aequo

 

Jury dziękuje organizatorom za zaproszenie, oraz gratuluje ciekawej inicjatywy na rzecz popularyzacji kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży.

Nagroda Dyrektora Szkoły Pana Mirosława Kowalskiego.

Nagrodę specjalną, gitarę klasyczną (plus pokrowiec), na której grał nasz sponsor
i zdecydował przekazać ze swoich zbiorów na rzecz naszego konkursu, Pan Piotr Simlat, przebywający od kilku lat w Wielkiej Brytanii (za co organizatorzy pięknie dziękują) – otrzymuje WERONIKA KLIMKIEWICZ. Gratulujemy. Rozwijaj swoje muzyczne uzdolnienia.

WAŻNE! Ze względu na stan epidemii w kraju puchary, dyplomy, słodkie upominki i nagrodę specjalną wszyscy wyróżnieni otrzymają we wrześniu 2020 w swoich szkołach.

This entry was posted on 22 maja 2020.

Zarządzenie

nr 156/05/2020

Dyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe

z dnia 19.05.2020 r.

 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej Integracyjnej oraz Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 pkt 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 6 poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z późn. zm.), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

                                                                                                                            &1.

 1. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ZOPI w Micigoździe, w tym w klasach I – III, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 2. Zawiesza się na czas określony od dnia 25.05.2020 r. do dnia 7.06.2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu Integracyjnym w ZOPI w Micigoździe
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1 i 2 zadania SPI w Micigoździe oraz PI w Micigoździe są prowadzone z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
                                                                                                                    &2.
 1. W dniach od 18 do 22 maja na terenie szkoły nie będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne ani wczesnego wspomagania. W okresie od 25 maja do 07 czerwca br. w ZOPI w Micigoździe zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju będą realizowane w szkole jedynie
  w przypadkach szczególnych po uzyskaniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora placówki.
 2. Od dnia 25 maja br. istnieje możliwość korzystania przez uczniów z konsultacji przedmiotowych, prowadzonych na terenie szkoły.
 3. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów po wyrażeniu zgody rodziców i akceptacji dyrektora ZOPI w Micigoździe.
                                                                                                                     & 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej ZOPI oraz na tablicy ogłoszeń SPI oraz PI w Micigoździe

                                                                                                                              &4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Mirosław H. Kowalski

DYREKTOR ZOPI

This entry was posted on 19 maja 2020.

“SZKOŁA Z GIGANTAMI”

Nasza szkoła dołączyła do programu “SZKOŁA Z GIGANTAMI” organizowanego przez szkołę @GIGANCI PROGRAMOWANIA.

Projekt został objęty honorowym patronatem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ oraz MINISTERSTWA CYFRYZACJI.

Wszystkich naszych uczniów zapraszamy do zapisów na DARMOWE WARSZTATY Z PROGRAMOWANIA. Młodsi uczniowie (9 – 12 lat) mogą wziąć udział w zajęciach z podstaw programowania w SCRATCH oraz tworzeniu aplikacji w APP INVENTORZE. Starsi uczniowie natomiast będą mieli okazję do rozpoczęcia przygody z programowaniem w języku PYTHON. Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe (9-12 lat oraz 13-18 lat), dla których program został specjalnie dopasowany.

Warsztaty będą prowadzone w formie WEBINARU. Każde spotkanie trwa 2 GODZINY LEKCYJNE (1,5 H).

Zapisów można dokonywać poprzez link:

HTTPS://GIGANCIPROGRAMOWANIAFORMULARZ.EDU.PL/APP/SZKOLAZGIGANTAMI

Serdecznie zapraszamy również RODZICÓW naszych uczniów do udziału w bezpłatnym webinarze “BEZPIECZNY INTERNET ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi. Webinar odbędzie się w kilku terminach: 7.05., 11.05., 14.05, 21.05.

Zachęcamy do rejestracji poprzez stronę:

HTTPS://GIGANCIPROGRAMOWANIAFORMULARZ.EDU.PL/APP/BEZPIECZNYINTERNET

This entry was posted on 11 maja 2020.

Gminny Żłobek, Przedszkola, Oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja

PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ( KLASY „0”) ORAZ ŻŁOBEK, dla
których Gmina Piekoszów jest organem prowadzącym i nadzorującym,
NIE ZOSTANĄ OTWARTE W DNIU 6 MAJA BR.
Decyzję o przedłużeniu zamknięcia ww. placówek podjęto na podstawie rozeznania  przeprowadzonego przez dyrektorów szkół oraz
dyrektora żłobka gminnego wśród rodziców dzieci zapisanych do tych placówek. Zdecydowana większość rodziców, na chwilę obecną nie
wyraziła woli posłania swoich  dzieci do przedszkoli/żłobka z obawy o ich zdrowie.
O dacie ewentualnego otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobka zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem, z
kilkudniowym wyprzedzeniem.
This entry was posted on 4 maja 2020.

  Nie musisz wychodzić z domu, aby pokazać nam swoją  pasję do muzyki. Wszystkich którzy lubią śpiewać

zapraszamy do   wzięcia udziału w konkursie piosenki o Puchar Wójta Gminy Piekoszów „Wyśpiewane z domu”.

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci z placówek oświatowych w Gminie Piekoszów.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV i V-VIII.

Organizatorem jest Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, a  Patronat nad Konkursem objął Pan Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów.

Nie trać czasu na nudę i pokaż nam swój talent!

Wszystkie informacje na stronie szkoły https://zopimicigozd.pl w zakładce UWAGA KONKURS

This entry was posted on 29 kwietnia 2020.

REKRUTACJA do SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ w MICIGOŹDZIE
w roku szkolnym 2020/21

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Micigoździe dysponuje 1 wolnym miejscem w klasie I.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 1. Od 20 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 04 maja 2020 r. do 08 maja 2020 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 11 maja 2020 r. godzina 13.00 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Od 12 maja 2020 r. do 19 maja 2020 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 20 maja 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2019/08/wniosekoprzyjeciedoklasy1.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły:

email sp_micigozd@op.pl lub dostarczyć do placówki osobiście.

Telefon  do kontaktu: 41 306 10 84 od 10.00 – 12.00

This entry was posted on 21 kwietnia 2020.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ  im. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2020/21

 

lista-PRZYJĘTYCH-SPI 

This entry was posted on 17 kwietnia 2020.

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE  w roku szkolnym 2020/21  

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 

 1. Od 17 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 04 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 18 maja 2020 r. godzina 13.00 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 4. Od 19 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 29 maja 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2019/08/drukiprzedszkole.pdf

 

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły:

email sp_micigozd@op.pl lub dostarczyć do placówki osobiście.

Telefon  do kontaktu: 41 306 10 84 od 10.00 – 12.00

This entry was posted on 16 kwietnia 2020.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2020/21

 

lista_dzieci_przedszkola

This entry was posted on 16 kwietnia 2020.

DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I WYCHOWANKOWIE,
DRODZY PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI,
SZANOWNI RODZICE I WSZYSCY PRZYJACIELE NASZEJ PLACÓWKI,

w imieniu własnym oraz wicedyrektora Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, Pani Iwony Zajkowskiej, pragnę złożyć Wam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wytrwałości, spokoju, rozwagi i cierpliwości, które w tym wyjątkowym czasie są tak bardzo potrzebne, czasie niezwyczajnym podwójnie. Święta Wielkanocne – okres zadumy, refleksji i radości przyjdzie spędzić inaczej niż dotychczas, w wielu przypadkach z dala od przyjaciół i najbliższych, być może samotnie.

Trwająca w Polsce i na świecie pandemia, zmieniła nasze życie, ale nie będzie trwać wiecznie. Jesteśmy w stanie pokonać koronawirusa wspólnym rozsądnym działaniem. Dokonamy tego razem, pomimo utrudnień w codziennym życiu, izolacji, ograniczeń, które w obecnej rzeczywistości są nieodzowne.

Wspierajmy się, pomagajmy nawzajem. Dzieląca nas, w większości przypadków, fizyczna odległość nie może w tym przeszkodzić.

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, bez Was, szkoła jest smutna i chmurna, stała się jedynie pustym budynkiem, bez gwaru, uśmiechu, rozmów, śpiewów, bez dźwięku dzwonka, który wołał na lekcje i przerwy. Wracajcie w pełni sił jak najszybciej. Życzę Wam tego z całego serca.

Drodzy Rodzice i Wy Wszyscy, którzy odwiedzacie naszą szkołę, wracajcie jak najszybciej, na wywiadówki, rozmowy z wychowawcami, szkolne uroczystości i zabawy.

Drodzy moi, którzy tworzycie Szkolną Społeczność – życzę Wam w ten świąteczny czas – radości uśmiechu, siły i odwagi oraz zdrowia, zdrowia i raz jeszcze zdrowia. Razem wygramy!

Mirosław H. Kowalski

This entry was posted on 10 kwietnia 2020.

Ogólnopolska akcja – „ KARTKA DLA MEDYKA”

    Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, to oni są teraz na pierwszej linii frontu walki  z koronawirusem. Wszyscy są im teraz bardzo wdzięczni. Zewsząd płyną podziękowania i słowa wsparcia. Ostatnio sieć podbija akcja „Kartka dla Medyka” zainicjowana przez nauczycieli. Przepiękne kartki podczas lekcji plastyki online przygotowali uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. 100- lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe.

 

          

   

                                                                           

           

This entry was posted on 8 kwietnia 2020.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ

im. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2020/21

LISTA REKRUTACJA_SPI

This entry was posted on 30 marca 2020.

LISTA DZIECI WSTĘPNIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2020/21

 

LISTA REKRUTACJA_PI

This entry was posted on 30 marca 2020.

Próbny egzamin ósmoklasistów

Szanowni  Rodzice,
W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2020 r. w naszej szkole zostanie przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Egzamin przeprowadzony zostanie zdalnie. Wszystkie niezbędne materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania w formacie mp3) zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

– 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
– 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
–  1  kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej wcześniej przez nauczyciela formie. Gotowe rozwiązania przesyłają do wskazanych nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy je sprawdzą i w późniejszym terminie przekażą uczniom informację zwrotną.
Prosimy o poważne potraktowanie próbnego egzaminu i zapewnienie uczniom warunków podobnych do tych, jakie będą obowiązywać na właściwym egzaminie (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań, praca w ciszy).
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Iwona Zajkowska

This entry was posted on 27 marca 2020.

Micigózd, 24.03.2020 r.

INFORMACJA

O FORMACH KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH UCZNIÓW LUB RODZICÓW
Z NAUCZYCIELAMI ZOPI W MICIGOŹDZIE

 1. Konsultacje indywidualne uczniów lub rodziców z nauczycielami ZOPI w Micigoździe odbywać się będą poprzez:
 • platformę edukacyjną edukator.pl
 • dziennik elektroniczny ZOPI w Micigoździe
 1. Konsultacje odbywać się będą w godzinach:

15:00 – 17:00 – z wychowawcami klas

15:00 – 16:00 – z pozostałymi nauczycielami

 1. Konsultacje w sprawie uczniów z orzeczeniem ustalone zostaną indywidualnie poprzez nauczycieli wspomagających.

 

                                                                                   Mirosław Kowalski

                                                                                   dyrektor ZOPI w Micigoździe

This entry was posted on 24 marca 2020.

Informacja dyrektora w sprawie organizacji kształcenia od dnia 25 marca 2020 r.

                                                                                                                                                                                                              Micigózd, 23 marca 2020 r.

          Szanowni Rodzice,

informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. organizacja kształcenia odbywać się będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Czytaj dalej

This entry was posted on 24 marca 2020.

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

KORONAWIRUS

This entry was posted on 21 marca 2020.

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo,

informujemy, że istnieje możliwość codziennego kontaktu telefonicznego ze szkołą.

 

W dni robocze w godzinach 10.00-12.00

pod numerem 41 306 10 84

pełniony jest dyżur telefoniczny pracownika szkoły. 

 

W razie potrzeby, dzwońcie!

This entry was posted on 19 marca 2020.

 

Kochani Uczniowie i Uczennice, Drodzy Rodzice,

znaleźliśmy się wspólnie w niecodziennej, dotychczas niespotykanej sytuacji.

Szkoła i przedszkole zamknięte są dopiero kilka dni, nie wiemy jak długo potrwa ta sytuacja. Pewne jest to, że powinniśmy mieć dla siebie dużo cierpliwości i wyrozumiałości – nauczyciele dla rodziców i dla uczniów, rodzice dla nauczycieli i swoich dzieci, uczniowie dla siebie nawzajem i dla dorosłych. Zanim nauczymy się funkcjonować w nowej sytuacji, popełnimy jeszcze wiele błędów. Rozmawiajmy więc o nich, nie bójmy się do nich przyznać, poprosić o pomoc i zacząć od nowa. Wszyscy się uczymy zdalnej edukacji. Uczmy się spokojnie.

Przyszedł czas na szkołę w wersji online. Część z Was pewnie cieszy się, że nie musi przychodzić do szkoły, niektórzy są w związku z tym zasmuceni.
W najbliższych dniach możecie doświadczać zmiennych nastroi. To naturalne, gdyż każdy z nas będzie musiał wyrobić sobie zupełnie nowy tryb dnia. Pamiętajcie też, że ograniczenia spotkań towarzyskich, wyjść na dwór i cotygodniowych zajęć dodatkowych wynikają z bezpieczeństwa i nie są na zawsze! Potraktujcie ten okres jako dodatkową możliwość do ćwiczenia cierpliwości, optymizmu, odpowiedzialności i kreatywności, czas na poszukiwanie i rozwój zainteresowań, czas na lekturę.

Wszyscy – Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice nadal mamy obowiązki, które będziemy realizować. Zmienia się jedynie sposób, w jaki będziemy to robić. Oto wskazówki, jak najskuteczniej wykorzystać ten nietypowy czas.


Utrzymaj szkolny tryb dnia:

 1. Wstawaj o tej samej porze.
 2. Zachowaj poranną rutynę – pamiętaj o higienie i śniadaniu. Nie chodź cały dzień w piżamie.
 3. Przed rozpoczęciem nauki wyjdź do ogródka, z psem, na balkon albo otwórz okno, pooddychaj świeżym powietrzem to rozbudzi Twoje ciało, będzie imitowało wyjście do szkoły i wzmocni Twoją odporność.
 4. O określonej porze zacznij pracę zadaną przez nauczycieli.
 5. W czasie nauki rób sobie krótkie ruchowe przerwy. W szkole wychodziliście na korytarz. Rozciąganie się, wstanie z miejsca, spacer po mieszkaniu będzie regenerowało umysł.
 6. W czasie przerw unikaj oglądania YouTube, seriali, grania w gry. To świetny czas do ćwiczenia samodyscypliny.
 7. Zaplanuj sobie czas popołudniowy. Pamiętaj, że rodzice nadal będą pracować, nawet jeśli fizycznie będą w domu i nie mogą spędzać z Tobą czasu, kiedy ty masz już wolne.
 8. Utrzymuj kontakty towarzyskie TYLKO online. Wykorzystaj po południu czas do dzielenia się ONLINE swoimi pomysłami na kreatywny czas wolny.
 9. Ustal z rodzicami czas po południu, w którym będziecie mogli razem się pobawić.
 10. Zapytaj rodziców, jak w czasie szkoły online możesz pomóc im w domowych obowiązkach. To świetna okazja, by nauczyć się gotować, prać, prasować.
 11. Ustal sobie limit grania w gry komputerowe i oglądania seriali. Będziesz mieć i tak dodatkowo więcej czasu na komputerze niż zwykle.
 12. 1,5 godziny przed snem wyłącz elektronikę. Zaniedbując to narażasz się na problemy ze snem.
 13. Przed pójściem spać podsumuj to, co udało Ci się wykonać danego dnia. Doceń siebie i wyciągnij wnioski na następny dzień – czego chcesz robić więcej, czego mniej.
 14. Uspokój umysł. Wieczór to dobry moment do treningu umysłu. Naucz swój umysł, jak ma zatrzymywać pracę i wchodzić w stan relaksu. Wystarczy, byś przez 5-10 minut w pozycji siedzącej odliczał/a oddechy. Kiedy skoncentrujesz uwagę na oddechach, zbędne myśli zaczną się wyciszać.
 15. Dbaj o sen. śpij minimum 8 godzin. To wzmacnia odporność fizyczną i psychiczną.

Na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Szkoła online” zamieszczać będziemy bieżące informacje, porady i instrukcje oraz linki do ciekawych
i wartościowych stron. Zachęcamy do korzystania Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.

Musimy zostać w domu, musimy to wszyscy przetrwać. To sprawa ważna dla nas wszystkich, więc bądźmy razem, wspierajmy się, ale też bądźmy cierpliwi i wyrozumiali.

Życzymy zdrowia!

This entry was posted on 18 marca 2020.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODWOŁANIA XX FESTIWALU TEATRALNEGO

 

This entry was posted on 12 marca 2020.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZOPI DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

          WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

This entry was posted on 11 marca 2020.

Dzień Kobiet

9.03.2020 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Chór Szkolny zaprezentował utwory przygotowane na zakończenie projektu “Chór Micigózd integruje przy muzyce”. W uroczystościach uczestniczyła Pani Aneta Drogosz  – Prezes Stowarzyszenia Instytut Rozwoju Inicjatyw Oświatowych “Eureka”, która podsumowała działalność chóru oraz Stowarzyszenia. Życzenia z okazji Dnia Kobiet złożył także Dyrektor Mirosław Kowalski oraz Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Uczniowie stanęli na wysokości zadania i przygotowali piękny pokaz wokalny, nie zabrakło też dawki humoru podczas pokazu mody, przedstawiającego kobiety różnych epok. Wszyscy doskonale się bawili oglądając przedstawienie, na koniec były słodkie smakołyki oraz kwiaty dla naszych pań.

This entry was posted on 9 marca 2020.

Apel do Rodziców

This entry was posted on 1 marca 2020.

Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w koncercie Filharmonii Świętokrzyskiej.

This entry was posted on 20 lutego 2020.

Druki można pobrać również na stronie w zakładce Dokumenty/Rekrutacja

This entry was posted on 11 lutego 2020.

Spotkanie z policjantem

           W ramach akcji “Bezpieczne ferie” naszą szkołę odwiedził  pan policjant Tomasz z KMP w Kielcach. Spotkanie poświęcone było między innymi zasadom bezpiecznego spędzania zimowego wypoczynku. Policjant omówił z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Przestrzegał przed organizowaniem kuligów za pojazdami mechanicznymi, mówił o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, wchodzenia na zamarznięte zbiorniki wodne. Podczas spotkania pan policjant  przypomniał zasady udzielania pierwszej pomocy.

This entry was posted on 23 stycznia 2020.

Zabawa karnawałowa

         22 stycznia wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zabawie karnawałowej. Imprezę dla wszystkich grup poprowadził niezastąpiony DJ – pan Paweł Gospoś.

This entry was posted on 22 stycznia 2020.

Zabawa łączy pokolenia

          22 stycznia 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona ze wspólną zabawą karnawałową pod hasłem „ Zabawa łączy pokolenia”. Uczniowie klas I – III swoim babciom i dziadkom recytowali wiersze, śpiewali piosenki i rozdali przygotowane z tej okazji upominki. Na koniec uroczystości wnukowie zaprosili swoich „ dziadków” do wspólnej zabawy.

This entry was posted on 22 stycznia 2020.

Jasełka Bożonarodzeniowe 2019

 

20 grudnia, w tym ostatnim dniu przed przerwą świąteczną, czas uświetnili uczniowie: klasy VIII i VII, Jacek Brzoza z klasy IV, Magdalena Ciszek z klasy III, oraz Marcel Samul z klasy II, wystawiając magiczne Jasełka Bożonarodzeniowe! Nad całością przedstawienia czuwały panie: Edyta Pięta i Magdalena Czarnecka – Zbróg.

This entry was posted on 13 stycznia 2020.

Świąteczne Warsztaty Międzypokoleniowe

  

18.12.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty robienia stroików świątecznych, zorganizowane przez wychowawców świetlicy szkolnej: Paulinę Żelazną, Justynę Strzelecką, Katarzynę Lis, Anetę Wójcik-Brecławską oraz Stowarzyszenie “Eureka”. Wszyscy doskonale się bawili i śpiewali piękne kolędy nagrane przez Chór Szkolny. Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za przybycie, a paniom: Marzannie Tyra i Justynie Strzeleckiej za pomoc w przygotowaniach.

This entry was posted on 18 grudnia 2019.

Wigilijne spotkanie pracowników ZOPI w Micigoździe

Pracownicy naszej szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli udział w opłatkowym spotkaniu z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzenia wszystkim obecnym z tej okazji złożyli: Dyrektor ZOPI – Pan Mirosław Kowalski, Pani Wicedyrektor Iwona Zajkowska oraz Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek. Zebrani podzielili się opłatkiem i wspólnie odśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy. Uczestnicy spotkania mieli także okazję spróbować tradycyjnych wigilijnych potraw.

This entry was posted on 17 grudnia 2019.

Gminny Konkurs “Matematyka Inaczej”

13 grudnia 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XVII Gminnym Konkursie Matematycznym „Matematyka inaczej” dla klas IV – VI, który odbył się w BCK w Piekoszowie. Reprezentantami byli uczniowie: z klasy IV – Maria Ziembińska, z klasy Va – Michał Guzy , a z klasy VI – Laura Zaleska. Konkurs składał się z dwóch konkurencji: grupowej i indywidualnej. Zadania wymagały od uczestników nie tylko wiedzy matematycznej, ale także logicznego myślenia. Dodatkową atrakcją była nauka tworzenia origami matematycznego. Uczniowie zdobyli IV miejsce – tuż za podium. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki wręczone przez wójta gminy Piekoszów – Pana Zbigniewa Piątka. Ponadto, podczas uroczystego ogłoszenia wyników, Laura Zaleska otrzymała nagrodę w Gminnym Konkursie matematyczno – plastycznym “Sztuką jest matematyka”.

This entry was posted on 13 grudnia 2019.

III Gminny Konkurs Czytelniczy

Przedstawiciele klasy Va i VIII mieli okazję sprawdzić znajomość lektur w III Gminnym Konkursie Czytelniczym pt. Znam lektury, jak mało który, zorganizowanym przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie. Pytania konkursowe dotyczyły Kamieni na szaniec, Przypadków Robinsona Crusoe oraz Przygód Tomka Sawyera. Zmagania miały formę dynamicznego quizu, w którym uczestnicy odpowiadali na pytania parami. Nasi reprezentanci tj. Julia Siwek, Zuzanna Szewczyk, Kacper Olchawa i Mateusz Salwa, przygotowani przez mgr Karolinę Toberę i Małgorzatę Skrzeczowską zajęli ex quo 3. miejsce w konkursie, pokonując wielu rywali z innych szkół. Gratulujemy!

This entry was posted on 10 grudnia 2019.

Wycieczka do fabryki bombek w Miechowie

20 listopada 2019 roku klasa 6 i klasa 4 były na wycieczce w Fabryce bombek w Miechowie. Brali udział w warsztatach własnoręcznego ozdabiania bombek, następnie zwiedzali fabrykę, gdzie mieli możliwość bliższego przyjrzenia się wyrabianiu i ozdabianiu bombek, a na zakończenie udaliśmy się do sklepu,  by zakupić ozdoby.

This entry was posted on 20 listopada 2019.

Uroczystość z okazji 1 rocznicy nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej Integracyjnej

19 listopada 2019 r. obchodziliśmy niezwykle ważny dzień. To już rok minął od czasu, gdy nasza szkoła nosi zaszczytne imię 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. Dyrekcja, uczniowie, nauczyciele, rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście wspólnie z nami świętowali ten niezwykły dzień. Po mszy nastąpił przemarsz wszystkich zebranych do Centrum Kultury w Piekoszowie, gdzie miał miejsce dalszy ciąg uroczystości.

Widowisko muzyczne rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu szkoły. Następnie Pan Dyrektor Mirosław Kowalski i Pani Wicedyrektor Iwona Zajkowska wygłosili okolicznościowe przemówienia.

Specjalnie przygotowane widowisko muzyczne ukazało widzom drogę, jaką przebyła Polska do pełnej wolności i niepodległości, a  zapoczątkowaną przez tragiczne w skutkach rozbiory, dwie wojny światowe, aż po czasy współczesne. Tłem dla tych niezwykle emocjonujących wydarzeń były najpiękniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne, odśpiewane przez chór szkolny. Całość uwieńczył wystrzał biało-czerwonego konfetti.

Uroczystości przygotowali: mgr Katarzyna Lis, mgr Aneta Wójcik-Brecławska, mgr Paweł Gospoś, mgr Karolina Tobera, mgr Edyta Pięta.

This entry was posted on 15 listopada 2019.

VI Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Angielskiej

 Dnia 15 listopada 2019 roku nasi zdolni uczniowie wzięli udział w VI Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej i Angielskiej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie. Celem konkursu była prezentacja umiejętności recytatorskich oraz propagowanie nauki języków obcych. Uczniowie ze wszystkich szkół z terenu gminy Piekoszów recytowali dwa wybrane wiersze, jeden w języku polskim i drugi w języku angielskim. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w konkursie:

• w kategorii klas VII-VIII: Julian Ćwikliński – I miejsce;

• w kategorii klas IV-VI: Maja Sulej – III miejsce; Zuzanna Sulej – wyróżnienie;

• w kategorii klas I-III: Piotr Ciszek – II miejsce; Magdalena Ciszek – wyróżnienie.

Jesteśmy z Was bardzo dumni, gratulujemy Wam sukcesów!!!

This entry was posted on 15 listopada 2019.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Piekoszowie

W Piekoszowie, jak co roku, uczczony został dzień 11 listopada. Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły o godz.12 od uroczystej mszy świętej w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie. Stąd odbył się uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych na Plac Niepodległości. Po meldunku pododdziałów i wciągnięciu flagi państwowej na maszt, poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Nasi uczniowie: Julia, Zuzanna i Patryk pod opieką pani Pauliny Żelaznej i pana Mateusza Kleszcza godnie reprezentowali szkołę ze sztandarem.

This entry was posted on 11 listopada 2019.

“Szkoła do hymnu”

Nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11:11, w piątek, 8 listopada, uczniowie oraz nauczyciele wspólnie odśpiewali Hymn Państwowy.

This entry was posted on 11 listopada 2019.

Spotkanie z policjantem

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 31 października br. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Kielcach.

Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem i hulajnogą. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy pieszy powinien posiadać.

Podczas spotkania uczniowie zadawali wiele pytań, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. 

This entry was posted on 31 października 2019.

Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej

Dnia 28.10.2019. w naszej szkole odbył się koncert Filharmonii Świętokrzyskiej. Artyści zaprezentowali utwory muzyki dawnej oraz zagrali piękne pieśni barokowe. Uczniowie doskonale się bawili i zadawali bardzo dużo ciekawych pytań. Artyści zapoznali uczniów z nowymi instrumentami, a chętni uczniowie nauczyli się tańczyć dawny taniec dworski-Menuet.

This entry was posted on 28 października 2019.

AKCJA ZNICZ

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w akcji sprzątania grobów. Wolontariusze pod opieką pań Pauliny Pol i Pauliny Kotwicy-Dudzic wybrali się po lekcjach na cmentarz w Piekoszowie. Wolontariusze uzbrojeni w niezbędny sprzęt z ochotą przystąpili do pracy zbierając liście i zamiatając groby. Nasi szkolni wolontariusze z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczestniczyli w akcji sprzątania cmentarza.

This entry was posted on 25 października 2019.

Ślubowanie klasy I

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe  im.  100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę są już pełnoprawnymi uczniami. 24 października br.  odbyła się uroczystość ślubowania i pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

Na wstępie wychowawczyni kl.I pani Ewa Chlebny  przywitała  zaproszonych gości: wójta gm. Piekoszów – Pana Zbigniewa Piątka, Panią Magdalenę Smolarczyk  – Korbę – skarbnik gm. Piekoszów,  kierownik Referatu Edukacji gm. Piekoszów – Panią Justynę Robak, radnych gm. Piekoszów – Pana Krzysztofa Trzebińskiego i Pana Pawła Zaleskiego,    Dyrektora  Szkoły Pana Mirosława Kowalskiego, Wicedyrektor  Panią Iwonę Zajkowską,  nauczycieli, uczniów i rodziców  oraz wszystkich, którzy zechcieli uczestniczyć  w tak ważnym wydarzeniu w życiu pierwszoklasistów.

Następnie mali  bohaterowie  zaprezentowali montaż słowno – muzyczny w którym przedstawili  to, czego  się już nauczyli w szkole.  Radośni, odświętnie ubrani i bardzo podekscytowani pokazali swoje umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji  uczniowie  klasy VII, potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały “egzamin pierwszoklasisty”  i złożyli swoim młodszym kolegom życzenia powodzenia, samych piątek , nowych przyjaźni i radosnych chwil w szkole.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan Dyrektor Szkoły Mirosław Kowalski dokonał  pasowania na ucznia. Każdy pierwszoklasista przechodził przez symboliczną bramę do “Krainy Wiedzy”,  a Pan Dyrektor dotykając ołówkiem ramienia każdego z  uczniów wypowiadał zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę” .

W tej wyjątkowej chwili wójt gm. Piekoszów Pan Zbigniew Piątek pogratulował uczniom kl. I  zaprezentowanych umiejętności i życzył im sukcesów w szkole  oraz radości ze zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.  Następnie Pan Dyrektor Mirosław Kowalski  podziękował wychowawczyni i nauczycielom za przygotowanie pięknej uroczystości ślubowania. Na zakończenie zaproszeni goście, Pan Dyrektor wraz z Panią Dyrektor ,  a także rodzice i przedstawiciele wszystkich klas obdarowali bohaterów tej podniosłej uroczystości prezentami. Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski. To szczególne wydarzenie  zakończono słodkim poczęstunkiem.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to wyjątkowe  wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

This entry was posted on 24 października 2019.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jak co roku obchodziliśmy niezwykle ważne święto – Dzień Edukacji Narodowej. Tego dnia uczniowie klasy VIII przygotowani przez mgr Karolinę Toberę w towarzystwie chóru szkolnego prowadzonego przez mgr Pawła Gosposia, zaprezentowali pełen humoru program artystyczny. Uczniowie docenili ogromny wysiłek, jaki wkładają nauczyciele w edukację młodych ludzi. Aby ułatwić im pracę zaprezentowali szereg niezwykle pomocnych i pomysłowych rekwizytów, które mogą ułatwić codzienne zmagania pedagogów. Podkreślono także niesamowite umiejętności, którymi odznaczają się pracownicy naszej szkoły. Występ zakończyły serdeczne życzenia i podziękowania złożone  przez uczniów wszystkim nauczycielom, dyrekcji oraz pracownikom szkoły za trud wkładany w codzienną pracę i życzliwość okazywaną najmłodszym.

This entry was posted on 15 października 2019.

This entry was posted on 14 października 2019.

Wielki Finał Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej” już za nami.

9 października wraz z 39 zespołami ze szkół średnich i podstawowych z  województwa świętokrzyskiego rywalizowaliśmy o laur zwycięstwa. Zarówno konkursy eliminacyjne, jak i quiz finałowy, były podzielone na dwie kategorie tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła odzyskania niepodległości przez Polskę i składała się z 30 pytań, natomiast druga była o połowę krótsza i odnosiła się do 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Walka między drużynami była zażarta, a zwycięstwo ostatecznie przypadło pierwszemu Liceum Ogólnokształcącemu im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
Nasza drużyna w składzie: Julia Ciołak, Mateusz Salwa, Kacper Olchawa zajęła piąte miejsce uzyskaliśmy 37 pkt na 40 możliwych do zdobycia (zabrakło nieco szczęścia).

This entry was posted on 9 października 2019.

CodeWeek

Od 5 do 20 października w całej Europie, w tym oczywiście w Polsce, będziemy świętować Europejski Tydzień Kodowania, czyli #CodeWeek2019. Na czym polega to świętowanie? Na świetnej zabawie, do której zapraszamy wszystkich, w każdym wieku.

Europejski Tydzień Kodowania to …

wydarzenie społeczne, w które angażują się wszystkie europejskie państwa i nie tylko! Jego misją jest poszerzanie i promowanie kompetencji z zakresu programowania i zachęcanie osób w każdym wieku do rozpoczęcia przygody z programowaniem. W skrócie: jeśli wiesz co nieco o programowaniu – w trakcie CodeWeek dowiesz się jeszcze więcej, jeśli o programowaniu nie wiesz nic – CodeWeek to świetna okazja, by zacząć swoją przygodę z kodami i robotami. Zapewniamy – to prostsze, niż Wam się wydaje! Dlatego do wspólnej zabawy zapraszamy osoby w każdym wieku – od maluchów z przedszkoli, po członków klubów seniora. Dajemy słowo – wszyscy będziecie bawić się świetnie.

Po co uczyć dzieci programowania?

Po co nam to programowanie? To nie tylko ścieżka kariery. To przede wszystkim nauka, która daje szansę na zdobycie uniwersalnych kompetencji – kluczowych nie tylko dla dzieciaków, ale i bardzo przydatnych w dorosłości. Wbrew popularnej opinii – programowanie to nie tylko siedzenie przed komputerem, ale to przede wszystkim ćwiczenie logicznego myślenia, spostrzegawczości, koncentracji uwagi czy umiejętności matematycznych. Projektowanie prostych komputerowych algorytmów daje dzieciom (i wielu dorosłym) poczucie sprawczości oraz uczy zadaniowego podejścia do problemów. Praca w zespołach, czy szukanie wspólnych rozwiązań, pomagają doskonalić także kompetencje społeczne. Nie trzeba być matematycznym orłem, by być świetnym programistą. Dajemy słowo – humaniści także sobie poradzą. 🙂

This entry was posted on 5 października 2019.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 października obchodziliśmy IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten,  zdaniem organizatorów akcji, to okazja do przypomnienia sobie podstawowych reguł matematyki. Uczniowie klas IV – VII sprawdzali swoje wiadomości i umiejętności w tym zakresie. Wcześniej przygotowywali się na lekcjach matematyki do obchodów tego święta. Nauczyciele matematyki: pani Agnieszka Pękalska i pan Jerzy Nowak zorganizowali konkursy w klasach i wyłonili Mistrzów tabliczki mnożenia. Byli to uczniowie:

 • Michalina Piątkowska kl. IV
 • Franciszek Tomasik kl. Va
 • Gabriel Drogosz kl. Vb
 • Bartłomiej Szcześniak kl. Vb
 • Kacper Szcześniak kl. Vb
 • Laura Zaleska kl. VI
 • Nikola Giemza kl. VII

 

This entry was posted on 4 października 2019.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W tym roku szkolnym wybory do Samorządu Uczniowskiego przebiegały nieco inaczej niż zwykle. „Tydzień Wyborczy” rozpoczął się 30.09.2019 r., a zakończył 04.10.2019 r. Wychowawcy razem ze swoimi klasami wytypowali reprezentanta na przewodniczącego szkoły. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, zawierające krótki opis o sobie, informacje, jakich zmian chcieliby dokonać oraz jakie są ich plany wyborcze. Plakaty zostały powieszone w widocznym miejscu, na tablicy Samorządu Uczniowskiego, tak aby każdy uczeń mógł zapoznać się z informacjami o kandydatach.

         02.10.2019 r. podczas wiecu wyborczego, wszyscy kandydaci do Samorządu Uczniowskiego wystąpili przed zgromadzoną na korytarzu społecznością szkolną  i przedstawili swoje plany wyborcze. Zaraz po tym każdy z uczniów klas III – VIII oddał głos wyborczy na swojego kandydata. Po przeliczeniu głosów przez komisję wywieszono wyniki na tablicy informacyjnej.

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Aleksander Janas

Zastępca Przewodniczącego – Filip Grabowski

Sekretarz – Sandra Żurawińska

This entry was posted on 2 października 2019.

Wycieczka do Skarżyska – Kamiennej

Klasy : IV, Vb, VI i VII, wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wspomagającymi, były na wycieczce w nowoczesnej zagrodzie edukacyjnej w Skarżysku Kamiennej. Uczniowie zwiedzili Wieś.Co oraz wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Jedna grupa “produkowała” czekoladę, a druga grupa przygotowywała pizzę. Wszyscy wrócili bogatsi o nowe doświadczenia i pełni wrażeń.

This entry was posted on 1 października 2019.

Wizyta pana radnego – Krzysztofa Trzebińskiego

30.09. gościł w naszej szkole radny gminy Piekoszów – pan Krzysztof Trzebiński. Pomimo “napiętego  grafiku” przyjął zaproszenie opiekunów SU tuż przed wyborami do Samorządu Uczniowskiego.  Podczas spotkania pan radny wyjaśnił szczegółowo wiele pojęć, takich jak: „Wybory”, „Tydzień Wyborczy”, „Cisza przedwyborcza”. Pan Krzysztof, który jest absolwentem naszej szkoły, opowiedział uczniom klas VI – VIII o obowiązkach przewodniczącego SU oraz wymienił cechy, jakie powinien posiadać kandydat do Samorządu Uczniowskiego. Wspomniał, że sam również pełnił funkcję przewodniczącego w tej szkole.  Mówił,  jak bardzo zmieniła się nasza placówka na przełomie lat i pokrótce przybliżył pracę radnego w gminie. Na koniec spotkania odpowiedział na pytania naszych uczniów i dowiedział się jakich zmian oczekują w szkole.

      

This entry was posted on 30 września 2019.

Wielki Świętokrzyski Quiz Historyczny

W poniedziałek,  30.IX. 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyły się eliminacje Wielkiego Świętokrzyskiego Quizu Historycznego „Gramy dla Niepodległej”.  Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z Kielc i powiatu kieleckiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VIII: Julia Ciołak, Mateusz Salwa, Kacper Olchawa. Zespoły biorące udział w rozgrywkach odpowiadały na pytania dotyczące historii Polski i jej drogi do niepodległości. Druga część quizu dotyczyła członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Nasza drużyna spisała się znakomicie zajmując pierwsze miejsce i pozostawiając w tyle I Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach i VI Liceum imienia Juliusza Słowackiego w Kielcach. To nie koniec naszych zmagań, 9 października będziemy walczyć w wielkim finale, który odbędzie się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Życzcie nam powodzenia.

ZOBACZ WIĘCEJ

This entry was posted on 30 września 2019.

Ale cyrk…

   

Dnia 25 września 2019 r. w naszej szkole gościł ukraiński cyrk „Szok”. Dwoje artystów wprawiło w zachwyt całą publiczność. Widzowie mieli okazję podziwiać różnorodne sztuki cyrkowe: żonglerkę, popisy akrobacji i magii oraz występy wesołego klowna. Do wielu zadań zostali włączeni nasi uczniowie, którzy mogli zaprezentować swoje umiejętności skakania na skakance oraz spróbować sztuki żonglowania a nawet iluzji.  Najciekawsze były pokazy z udziałem zwierząt: gołębi i psów, które wykazały się niezwykłą zręcznością. Jednak największe emocje wzbudził wąż, którego każdy uczeń chciał dotknąć. Umiejętności artystów bardzo się podobały, o czym świadczyły gromkie brawa po każdym występie. Po pełnym wrażeń przedstawieniu uczniowie wrócili na lekcje.

This entry was posted on 25 września 2019.

Narodowe czytanie 2019

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła włączyła się do akcji Narodowe Czytanie, organizowanej już po raz ósmy pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania  Nowele polskie.

Z tej okazji swoją obecnością zaszczyciły nas panie Anna Sowa oraz Ewa Lewicka pracujące na co dzień w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Zaprezentowały one sylwetki literackie najwybitniejszych polskich nowelistów, nakreśliły fabułę i problematykę nowel oraz realia epoki literackiej, w której powstały. Nasi uczniowie natomiast odczytali wybrane fragmenty utworów: „Katarynka” Bolesława Prusa, „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej oraz „Dym” Marii Konopnickiej, których wspólnym tematem był człowiek i  jego życiowe problemy, radości i smutki. Utwory te przekazują czytelnikom głęboką mądrość życiową, by w swoich działaniach kierować się wrażliwością i szlachetnością, dostrzegać ludzką krzywdę i jej przeciwdziałać. Wspólna lektura arcydzieł literatury polskiej dostarczyła słuchaczom wielu emocji i, mamy nadzieję, że na długo pozostanie w ich pamięci.

A my już dziś przygotowujemy się do Narodowego Czytania 2020, którego tematem będzie „Balladyna” Juliusza Słowackiego.

This entry was posted on 11 września 2019.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020

Nadszedł czas, aby po ponad dwóch miesiącach zabawy i beztroski wrócić w szkolne mury. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego zbiegło się z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. To ich pamięć uczczono minutą ciszy i przypomniano okoliczności tego tragicznego, ale i niezwykle ważnego momentu w dziejach Polski i świata.

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – mgr Mirosław Kowalski i wicedyrektor mgr Iwona Zajkowska przywitali uczniów, rodziców oraz Grono Pedagogiczne po wakacyjnej przerwie oraz życzyli wszystkim wytrwałości i optymizmu w rozpoczynającym się roku szkolnym.

This entry was posted on 2 września 2019.

Pożegnań czas…

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 pełna była wzruszeń. Pożegnaliśmy naszych wychowanków – pierwszą klasę ósmą od czasu wprowadzenia reformy edukacji, a jednocześnie niezwykle sympatyczną i zgraną grupę młodych ludzi.

Absolwenci wspólnie z wychowawcą – mgr Karoliną Toberą przygotowali program artystyczny, w którym podziękowali za wspólnie spędzone lata Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, pracownikom szkoły oraz młodszym koleżankom i kolegom. Uroczystość uświetniły piosenki zaśpiewane już po raz ostatni przez niezwykle utalentowane uczennice klasy ósmej. Wzruszeniom towarzyszyła radość z otrzymania świadectw i zbliżających się wakacji. Najlepsi uczniowie odebrali nagrody, a ósmoklasiści pożegnali dobrze znane mury szkoły, aby wyruszyć w daleki świat.

Drodzy Absolwenci! Tworzyliście jedną z najsympatyczniejszych klas w dziejach naszej szkoły. Imponowaliście młodszym kolegom i koleżankom opanowaniem, rozległą wiedzą i umiejętnością radzenia sobie w każdej sytuacji. Nauczycieli zjednywaliście dojrzałością, urokiem osobistym i poczuciem humoru. Nie zawsze zachowywaliście się jak aniołki, ale tych dobrych chwil było zdecydowanie więcej niż tych złych.  Zapamiętamy Waszą gotowość do pomocy, uczciwość i odpowiedzialność za siebie i innych. Jednocześnie życzymy Wam powodzenia w realizacji młodzieńczych marzeń i planów!

This entry was posted on 19 czerwca 2019.