ORGANIZACJA WAKACYJNEGO DYŻURU PRZEDSZKOLI MIASTA I GMINY PIEKOSZÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Miasto i Gmina Piekoszów uprzejmie informuje,  że w związku z planowanymi pracami remontowymi w budynku ZPO Piekoszów Przedszkole w Piekoszowie nie będzie pełniło dyżuru w czasie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2022/2023.

Do pełnienia opieki nad wychowankami wyznacza się:

–  Przedszkole w Jaworzni w terminie od 3 lipca do 14 lipca, oraz od 16 sierpnia do 31 sierpnia,

– Przedszkole Integracyjne w Micigoździe w terminie od 17 lipca do 14 sierpnia.

W związku z powyższym wszystkich Rodziców/Opiekunów zainteresowanych zapisaniem dziecka do Przedszkola na czas przerwy wakacyjnej prosimy o złożenie kart zgłoszeniowych  w wybranej (spośród wyżej wskazanych) placówce w terminie do 12 maja 2023 r.

 

Poniżej do pobrania karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny 2022/2023:

 

                                                                                                                                                         UMiG w Piekoszowie

This entry was posted on 04/26/2023. Bookmark the permalink.