Uwaga! Zmiana opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 5h

Na podstawie Uchwały nr LX/552/2023 Rady Miejskiej w Piekoszowie z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniające uchwałę Rady Gminy Piekoszów NR LII/375/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez gminę Piekoszów oraz Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji oraz maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

od dnia 1 września 2023 r. zmianie ulega stawka za korzystanie z wychowania przedszkolnego pow. 5 h .

Opłata wynosić będzie 1,30 zł

Przydatne linki:
This entry was posted on 08/22/2023. Bookmark the permalink.