Świetlica szkolna

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY 


Izabela Kendych, Justyna Ściegienna – Sztuka, Aneta Wójcik – Brecławska ,
Katarzyna Lis

 

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 do 16.30. Zajęcia w świetlicy szkolnej są skorelowane z programem wychowawczym szkoły. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Wychowawcy poprzez właściwy styl kierowania grupą, tworząc płaszczyzny udanej interakcji i modelując różne sytuacje wychowawcze, stymulują twórczy rozwój dziecka i jego aktywność. Wykorzystują przy tym wszystkie rodzaje dziecięcej ekspresji. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym. Bogata oferta zajęć świetlicowych oprócz walorów wychowawczych i dydaktycznych ma wartości integracyjne. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wspólne wykonywanie wszelkiego rodzaju działań z pełnosprawnymi rówieśnikami przystosowują się do późniejszego funkcjonowania w odmiennych warunkach. Z kolei uczniowie pełnosprawni uczą się tolerancji w stosunku do odmienności. 
Wychowankami świetlicy są uczniowie: 
dowożeni do szkoły wynajętym busem, czekający na zajęcia przed lekcjami lub czekający na odwóz po lekcjach; 
* pozostali uczniowie ze względu na czas pracy rodziców; 
* uczniowie, którzy czekają na zajęcia pozalekcyjne; 
* uczniowie, którzy nie uczęszczają na nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane w szkole; 
* inni uczniowie, jeśli są wolne miejsca; 
* uczniowie, z którymi zastępstwo za nieobecnego nauczyciela realizuje wychowawca świetlicy w ramach dyżuru świetlicowego. 

Zajęcia świetlicowe mogą mieć różnorodny charakter, stąd różnorodność form i metod pracy. Są to: 
&   zajęcia manualne, plastyczne, techniczne (zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie i wyklejanie, szycie i wyszywanie, modelowanie, origami itp.) 
&  zajęcia muzyczne, ruchowe z elementami choreografii (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce itp.) 
&  żywe słowo, teatralne formy pracy (pisanie bajek, opowiadań, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne, inscenizacje, przedstawienia itp.
&  zajęcia sportowo-turystyczne (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia gimnastyczne w sali i na boisku szkolnym, rajdy, wycieczki itp.) 
&   zajęcia czytelniczo – medialne (czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, korzystanie z programów komputerowych itp.) 
&  zajęcia wzbogacające posiadane wiadomości, profilaktyczne ( rozmowa, pogadanka, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, karty pracy itp.) 
&  zajęcia inspirujące rozwój różnorodnych zainteresowań i pasji (zabawy tematyczne, konkursy, kwizy, układanie i rozwiązywanie krzyżówek, zagadek itp.) 
&  zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, terapeutycznym i wyrównawczo-dydaktycznym (zajęcia w grupie, ćwiczenia grafomotoryczne, odrabianie prac domowych, karty pracy, gry dydaktyczne itp.) 
&  gry i zabawy (gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy relaksujące itp.) 
&  relaksujące, wyciszające (relaks przy muzyce, wypoczynek na materacach, zabawy wyciszające i relaksujące, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery itp.) 
&  imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne. 

Na świetlicy szkolnej przy Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe cały czas dużo się dzieje. Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych, spędzając czas na grach, zabawach, odrabianiu prac domowych, ale również na wykonywaniu różnych prac artystycznych, które później służą do dekoracji sali lub uczestniczą w konkursach. 

Na Świetlicy dobrze się bawimy. Tworzymy wspólnie nasze otoczenie, dekorację sali oraz fajne rzeczy na różne kiermasze i uroczystości. 

     

Świetlica przypomina, że są różne sposoby spędzania czasu wolnego. Nie tylko takie, które wymagają włączenia komputera, telefonu, czy telewizora.

 

Oto „Bank pomysłów sprawdzonych” – często – nawet przez kilka  pokoleń!

 • zabawa w chowanego
 • skakanka
 • kalambury
 • zabawa w sklep
 • pokaz mody
 • teatrzyk
 • zabawa w domek
 • hula-hop
 • wszelkie planszówki (szachy, warcaby, chińczyk, scrabble…)
 • twister/wygibajtus
 • klocki
 • puzzle
 • zabawy stolikowe (bierki, pchełki…)
 • kółko-krzyżyk
 • statki
 • państwa – miasta
 • wszelkie plastelinki, modelinki, masy solne, piaski kinetyczne…
 • wydzieranki, wylepianki, wycinanki…
 • kostka Rubika (a może się wreszcie uda?) i inne łamigłówki manipulacyjne…
 • „zośka” inne piłeczki (a może wreszcie nauczę się żonglować?)
 • gra w gumę (a może mama się zgodzi?)
 • a może pomogę mamie w kuchni? (wałkowanie ciasta…)
 • a może pomogę tacie na podwórku w wiosennych porządkach?
 • a może wieczorem przeczytam jakąś książkę, komiks…

 

                       ZAPRASZAMY DO ZABAWY