Integracja sensoryczna

CZYM JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Wyobraź sobie, że jesteś w domku letniskowym nad jeziorem. Stoisz na nabrzeżu i właśnie masz wsiąść do kajaka. Wkładasz do niego stopę i kiedy próbujesz do niego wejść, kajak zaczyna się kołysać. Automatycznie korygujesz pozycję ciała, aby utrzymać równowagę .. powoli zajmujesz środek siedzenia. To jest właśnie integracja sensoryczna. 

( źródło: E. Yack, P. Aquilla, S. Sutton, Tworzenie więzi poprzez integrację sensoryczną)

Zmysły dostarczają informacji z całego naszego ciała i otoczenia wokół nas. W każdym momencie życia odbieramy niezliczoną liczbę danych zmysłowych. Pochodzą one nie tylko z oczu i uszu, ale także ze skóry ( zmysł dotyku), mięśni, ścięgien i stawów (zmysł propriocepcji, czyli czucia głębokiego) i tak zwanego zmysłu przedsionkowego, który odbiera siłę grawitacji i rejestruje wrażenia z ruchu naszego ciała. Mózg rejestruje, segreguje i przetwarza informacje otrzymywane ze zmysłów. Jeśli prawidłowo integruje napływające informacje, wówczas stanowią one kolejne nowe doświadczenia będące podstawą procesu uczenia się. Jeśli zaś informacje te płyną w sposób źle zorganizowany, to funkcje naszego układu nerwowego ulegają zablokowaniu. Ujawnia się to w postaci problemów w codziennym życiu dziecka oraz trudności w opanowaniu podstaw czytania, pisania i liczenia. Tak, więc prawidłowe funkcjonowanie każdego dziecka, jego ogólny i wszechstronny rozwój psychoruchowy, jest uzależniony od prawidłowego rozwoju i integracji systemów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego oraz układów węchu i smaku. Zajęcia integracji sensorycznej mają postać „naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. sznurowanie butów, jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań. Podczas pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, percepcja wizualna, integracja wzrokowo-ruchowa, planowanie motoryczne, napięcie i siła mięśni, świadomość ciała, reakcje posturalne i równoważne oraz wiele innych. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych. 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ DLA KOGO?

Metoda integracji sensorycznej kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, jak również w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu, zespołu Aspergera i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się. 

INTEGRACJA SENSORYCZNA W NASZEJ SZKOLE

Od roku szkolnego 2014/2015 w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigóździe terapia odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej, w której znajduje się profesjonalny sprzęt podwieszany, urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, również wzrokowego, słuchowego i węchowego. Posiada wiele ciekawych pomocy terapeutycznych, które uatrakcyjniają zajęcia. 
Terapią integracji sensorycznej objęte są dzieci z odpowiednimi orzeczeniami i zaleceniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne. 


 Specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz inne pomoce służące do stymulacji bazowych procesów sensorycznych (m.in. równoważnia, trampolina, deskorolki, itp.) 
Pomoce do stymulacji m.in. systemu dotykowego, słuchowego i węchowego 
Uczniowie podczas zajęć 
Zajęcia SI to świetna zabawa