„Zerówka”

 

ROCZNE OBOWIĄZKOWE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

ROK SZKOLNY 2023 / 2024

GRUPA SÓWEK

 

Wychowawca: mgr Justyna Kulasek

Nauczyciel wspomagający: mgr Małgorzata Domańska

 

W naszym przedszkolu jest grupa SÓWEK, cudnych Sówek – mądrych główek. Te Sówki bawią się, śmieją i psocą, psikusy robią z wielką ochotą. Nad wszystkim czuwają tu większe Sówki, są dla nas wszystkich jak przyjaciółki. Tu się bawimy, wszędzie latamy, a gdy jest obiad przy stole siadamy. Uczymy się pilnie, bo wszyscy wiemy, kto się nie uczy ten ma problemy.

 

Sówki to bardzo wesoła i rozbrykana integracyjna grupa 5 i 6-latków. Jest nas w grupie 17. W grupie mamy 8 dziewczynek i 9 chłopców. Wychowawcą jest pani Justynka, a pomaga jej pani Małgosia. Mamy piękną salę i bardzo ciekawe zajęcia. Śpiewamy, tańczymy, malujemy, eksperymentujemy, uczymy się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek, wycinamy, kolorujemy, liczymy, mówimy po angielsku, próbujemy pisać a nawet czytać, innymi słowy codziennie uczymy się czegoś nowego  i odkrywamy świat. Znamy zasady zgodnego współżycia w grupie. Staramy się być samodzielni i koleżeńscy. Bardzo też lubimy zajęcia ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi i dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z naszych twarzy. Uwielbiamy chodzić do naszego przedszkola i spędzać czas z paniami, koleżankami i kolegami.

 

 

ZAJĘCIA   DODATKOWE

 

JĘZYK ANGIELSKI              RELIGIA

                    WTOREK: 9.30 – 10.00                   PONIEDZIAŁEK: 10.15 – 10.45

              ŚRODA:    9.30 – 10.00                     CZWARTEK:  11.20 – 11.50

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 – 7.30       Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia                              ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca                           rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

7.30 – 8.00        Ćwiczenia poranne.

8.00 – 8.30        Przygotowanie do śniadania. Toaleta poranna. Śniadanie.

8.30 – 9.30        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

9.30 – 10.30      Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (w ogrodzie, na boisku, w lesie), ćwiczenia gimnastyczne.

10.30 – 11.00    Przygotowanie do obiadu. Obiad.

11.00 –12.00    Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.                                     Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).                                 Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich                                     możliwości i potrzeb.

12.00 – 16.30  Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin odbywające się
                       w grupie łączonej przed lub po zakończeniu zajęć obowiązkowych do momentu odebrania dziecka przez rodzica lub                            osobę upoważnioną. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.