Kontakt

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe 
Micigózd, ul. Częstochowska 21 
26 – 065 Piekoszów 
woj. świętokrzyskie 

 

sp_micigozd@op.pl

tel. 041 306 10 84