Aktualności

Przedszkolaki to równe dzieciaki!  

Program wsparcia dzieci Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Głównym celem projektu jest ograniczenie barier i dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i podniesienie efektywności wsparcia dla 10 dzieci z niepełnosprawnościami a także stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 43 wychowanków   (w tym 10 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe poprzez organizację zajęć terapeutycznych, dodatkowych i włączających oraz zakup specjalistycznego wyposażenia, pomocy i sprzętu w okresie  od stycznia 2024 do grudnia 2025 r.

 

Zadania:

1)   Zajęcia specjalistyczne dla dzieci z niepełnosprawnościami:

 • terapia neurologopedyczna,
 • trening umiejętności społecznych,
 • gimnastyka korekcyjna, zajęcia percepcyjne (integracja sensoryczna),
 • zajęcia z alternatywnych form komunikacji dla dzieci niemówiących bądź z opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem specjalistycznego komunikatora Mówik.

 

2)    Zajęcia dla wszystkich przedszkolaków:

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
 •  Zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej
 •  Warsztaty językowe
 • Zajęcia logopedyczne
 •  Warsztaty teatralne
 •  Dogoterapia i Alpakoterapia
 • Zajęcia włączająco-rozwijające społecznie
 •  Warsztaty z języka migowego
 •  Warsztaty rytmiczno-taneczne
 •  Zajęcia sportowe (zajęcia sprawnościowe oraz wyjazdy na basen)
 •  Wycieczki edukacyjne
 •  Zajęcia cyfrowe.

Wartość projektu: 824 987,50 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 701 239,38 zł

Wkład własny: 83 380,00 zł

Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści dla dzieci. Efektami działań projektowych będą:

 • zdobywanie przez dzieci wiedzy przez doświadczenie i aktywne działanie,
 • rozwój zainteresowań, zdolności, potrzeb i aspiracji,
 • poznanie i pokazanie swoich mocnych stron i predyspozycji,
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się,
 • nauka pracy w grupie, nabycie umiejętności rozwiązywania problemów,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i zespołu,
 • kształtowanie tolerancji i postaw antydyskryminacyjnych.

Długoterminowym efektem będzie włączenie metody projektu edukacyjnego do planu pracy przedszkola jako stałego elementu podnoszącego jakość i efektywność procesu kształcenia. Projekt realizujemy aby nasze przedszkole było miejscem gdzie podejmuje się wiele niekonwencjonalnych i wartościowych działań, gdzie uczniowie rozwijają swoją kreatywność, gdzie uczą się samodzielnie robić wspaniałe rzeczy. Miejscem gdzie nauczyciele nie tylko uczą ale przede wszystkim wspierają w rozwoju. I taki końcowy efekt ma przynieść projekt „Przedszkolaki to równe dzieciaki!” – program wsparcia dzieci z Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.


Dziś, 12.04.2024 r.  w naszym przedszkolu mieliśmy niecodziennych gości. Odwiedziła nas Pani Aleksandra ze swoimi pięknymi alpakami Bambim i Rysiem. Cudowne zwierzaki umiliły nam dzień, dały się pogłaskać i przytulić a nawet nakarmić. Dziękujemy za cudowne spotkanie i czekamy na następne!!!


W czwartek, 11 kwietnia w naszym przedszkolu dzieci odwiedził szczególny gość – pies Zelda, rasy golden retriever wraz ze swoim opiekunem. W tym miłym spotkaniu uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolne. Przedszkolaki zostały zapoznane z pieskiem oraz dowiedziały się jak należy zachować się w obecności psa, po czym każdy przywitał się z Zeldą. Ogromną atrakcją dla dzieci była możliwość nakarmienia pieska. Pan Bartek przeprowadził zabawy edukacyjne z elementami dogoterapii, której celem jest wszechstronny rozwój podopiecznych, dostarczanie pozytywnego bodźca i satysfakcji z przebywania z psim przyjacielem.
Przedszkolaki już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania.

Warsztaty z języka angielskiego

 

Zajęcia cyfrowe

 

Projektowe zajęcia na basenie gr. 1
Projektowe zajęcia na basenie gr. 2

24 kwietnia to był wyjątkowy dzień. Przedszkolaki  znowu odwiedziła Zelda ze swoim opiekunem p. Bartkiem. Bardzo dziękujemy za pouczającą lekcję.

Zajęcia cyfrowe grupa 4

 

„Przedszkolaki to równe dzieciaki” – zajęcia włączająco-rozwijające społecznie.
Uczymy się robić zakupy w poszczególnych sklepach.

————————————————————————————————————————————————————–

„Przedszkolaki to równe dzieciaki” – zajęcia logopedyczne
W ramach zajęć realizowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój mowy oraz korygujące wady wymowy. Są to: ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia artykulacji głosek i ćwiczenia językowe.
Podczas zajęć wykorzystywane są atrakcyjne pomoce zakupione ze środków unijnych.

Zajęcia sportowe

Zajęcia taneczno- rytmiczne to śpiew ,taniec, ale również gra na instrumentach. Dzisiaj poznaliśmy rurki bum, bum i dzwonki.

Dziś, 20 maja po raz kolejny do naszego przedszkola przybył Pan Bartek ze swoim czworonożnym przyjacielem – psem Zeldą. Dzieci podczas zajęć poznawały rasy psów oraz wzięły udział w zagadkach obrazkowych. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe warsztaty i z niecierpliwością czekamy na następne.


Na ostanie zajęcia przed wakacjami do naszego przedszkola zawitał pies Zelda ze swoim opiekunem Panem Bartkiem. Dzieci podczas zajęć miały odnaleźć na macie ze zdjęciami psów wylosowane zdjęcie czworonoga. A na koniec spotkania była niespodzianka – wspólne śpiewanie piosenki. Dziękujemy za miło spędzony czas i do zobaczenia we wrześniu.


Dzięki pozyskanym funduszom dzieci Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus od kwietnia do czerwca 2024 r. z ogromną ochotą uczestniczyły w zajęciach na basenie. Nauka pływania połączona z zabawą sprawiła im wiele radości i frajdy, co widać na załączonych fotografiach.


Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.

Zajęcia projektowe z doradztwa zawodowego, w ramach których odbyliśmy wycieczkę do Ogrodu Botanicznego w Kielcach.