Logopeda

Logopeda ZOPI

mgr Małgorzata Skrzeczowska 

CZAS PRACY LOGOPEDY 

PONIEDZIAŁEK  8:20-14:20

WTOREK  8:20-11:50

ŚRODA 8:20-11:50

CZWARTEK 8:20-12:40

PIĄTEK 9:15-11:50

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

 

Cele i zadania logopedy szkolnego:

 • doskonalenie wymowy i korygowanie wad wymowy,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • rozwijanie umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi w poprawnej formie gramatycznej, płynnie i wyraźnie,
 • wzbogacanie słownika.

U logopedy nie chodzi tylko o naukę poprawnej wymowy…

…Dlatego też logopeda będzie wspierał dziecko w budowaniu kontaktu wzrokowego, uwagi słuchowej, wspólnego pola uwagi, naśladownictwa. Często nie zdajemy sobie sprawy  z tego, w jakim stopniu i jakie funkcje wpływają   na rozwój mowy.  W tym celu logopeda oceni sposób oddychania dziecka, sposób w jaki pracuje jego język, wargi, podniebienie. Będzie obserwował sposób spożywania przez  dziecko pokarmu (gryzienie, żucie, połykanie) i pobierania płynu (picie).

 

Do logopedy należy przyjść, gdy:

 • dziecko ma trudności ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem, żuciem,
 • dziecko około 3-go miesiąca życia nie głuży (nie wydaje dźwięków gardłowych typu a-gggg),
 • dziecko 6-7-miesięczne nie gaworzy (nie wymawia ciągów sylab, np. bababa, mamama),
 • dziecko roczne nie wymawia pojedynczych słów,
 • dziecko dwuletnie ma ograniczony zasób słownictwa (kilka, kilkanaście słów) lub nie mówi, nie tworzy prostych zdań typu „mama, am”,
 • niezależnie od wieku, dziecko mówi niewyraźnie, wypowiedzi są niezrozumiałe,
 • dziecko nie reaguje na polecenia, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, wypowiada niezrozumiałe ciągi dźwięków, nie reaguje na imię,
 • podczas artykulacji dziecko wysuwa język między zęby,
 • dziecko ma często otwartą buzię, nadmiernie się ślini,
 • dziecko w 4. roku życia nie wymawia głosek s,z,c,dz (mówi np. śłońce zamiast słońce),
 • dziecko w 5. roku życia nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż (mówi np. safa zamiast szafa),
 • dziecko w 6. roku życia nie wymawia głoski r,
 • dziecko 7-letnie nie wymawia jakichś głosek lub wymawia je w sposób zdeformowany,
 • dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania,
 • dziecko się jąka,
 • dziecko przestało mówić w określonych miejscach lub nie odzywa się do osób, zawsze w przedszkolu lub w sklepie,
 • występują trudności w zakresie jedzenia,
 • planujemy leczenie ortodontyczne lub jesteśmy w trakcie, aby ocenić sposób połykania, pozycję  spoczynkową języka, budowę narządów mowy i wspomóc leczenie ortodontyczne,
 • w każdym momencie, gdy mamy wątpliwości, co do prawidłowości rozwoju mowy i komunikacji.

…A gdy już te przyczyny zostają ustalone, terapia logopedyczna wprowadza zmiany, aby ułatwić ludziom posługiwanie się tym niezwykłym darem, jakim jest komunikacja werbalna.