Archive | 04/18/2024

Rekrutacja do SP – postępowanie uzupełniające

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ INTEGRACYJNEJ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2024/2025

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Micigoździe dysponuje 10 wolnymi miejscami w klasie I

( w tym 1 miejsce dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

  1. Od 6 maja 2024 r. (od godz.8:00) do 10 maja 2024 r. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 13 maja 2024 r. do 29 maja 2024 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 3 czerwiec 2024 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 04 czerwca 2024 r. (od godz. 8:00) do 07 czerwca 2024 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  5. Dnia 10 czerwca 2024 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście:

Email: zopi.micigozd@piekoszow.pl

This entry was posted on 04/18/2024.