Nasz patron

[easingslider id=”1109″] 

   

     Posiadanie własnego imienia sprawia, że placówka zyskuje swoistą tożsamość, która wyróżnia ją spośród innych. Wybór zdarzenia historycznego jakim jest 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę wynikał ze świadomości ogromnej roli, jaką pełni szkoła w procesie zachowania i przekazywania historii Polski, pamięci o osobach zasłużonych dla naszej Ojczyzny, a także ogromnej roli w procesie wychowania i kształtowania u uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich. Jesteśmy przekonani, że zgodnie ze słowami Jana Pawła II, istnieje: „Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”, a domy, rodziny i szkoła były szczególnymi stróżami polskości.

     Nadanie szkole imienia 100-lecia Odzyskanie Niepodległości przez Polskę w naturalny sposób pozwala na trwałe upamiętnienie tego jubileuszu jako historycznego zdarzenia, którego jesteśmy uczestnikami, wraz z bohaterami niepodległej Polski 1918 roku i współczesnymi piewcami umiłowania Ojczyzny. „Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel to jest Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować” powiedział Roman Dmowski. Cytując Cypriana Kamila Norwida, który stwierdził, że „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” pragniemy w tym duchu kształcić i wychowywać naszych uczniów, kładąc szczególny nacisk na pamięć o wydarzeniach historycznych, bo (jak powiedział Józef Piłsudski): „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

     Warto przypomnieć w tym miejscu inne słowa Józefa Piłsudskiego, który przemawiając do  kompanii strzelców w sierpniu 1914 roku, powiedział: „Pójdziecie jako pierwsi walczyć o niepodległość naszej ojczyzny”. Teraz nasza szkoła, jako jedna z pierwszych (a może jedyna) poniesie imię 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę ku przyszłym pokoleniom i będzie zaszczepiać w dzieciach i młodzieży najcenniejsze ideały: prawdy, dobra, patriotyzmu, wiary, wytrwałości, męstwa, miłości, poszanowania godności ludzkiej, solidarności. Przez przyjęcie imienia 100-lecia Odzyskanie Niepodległości przez Polskę pozyskaliśmy licznych patronów-bohaterów narodowych, patriotów, „Ojców odrodzonej Polski”, którzy „różnymi ścieżkami ku Niepodległej szli”. Do nich należą Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Wojciech Korfanty. Pamiętać będziemy także o tym, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień. Bo patriotyzm to miłość, a miłość to wierność w służbie, czego przykładem niech będzie modlitwa księdza Piotra Skargi: „Wszechmogący, Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.”

    Dla społeczności szkoły i całego środowiska ludzi związanych z placówką nadanie imienia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę było wielkim zaszczytem, dumą,
 a także wyzwaniem, a obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada są dla nas Świętem Szkoły.