Opinie

Opinie rodziców o szkole zebrane w marcu 2017 roku 
za pomocą ankiet „SZKOŁA MOJEGO DZIECKA”

SZKOŁA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA MOJE DZIECKO JEST

 • wyjątkowa(rodzic ucz.kl.III);
 • godna polecenia(rodzic ucz.kl.IIb);
 • odpowiednia dla mojego dziecka i powinno być więcej takich szkół (mama Ksawerego, ucz.kl.I);
 • w dobrym stanie technicznym, panuje tam ład i porządek (mama Mateusza, ucz. kl.I);
 • przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Pracują w niej wybitni nauczyciele dysponujący magicznymi strategiami i tajemną wiedzą , a to co ich wyróżnia to jest ich postawa otwartości na drugiego człowieka (rodzic ucz. kl.IIa);
 • przyjazna, mała, przytulna (rodzic ucz. kl.IIa);
 • profesjonalną placówką oświatową ze świetnie przygotowaną kadrą nauczycielską, która indywidulanie podchodzi do każdego dziecka (mama Konrada, ucz. kl.IV);
 • przyjazna, kameralna, bezpieczna (rodzic ucz. kl.V);
 • przyjazna dla dziecka zdrowego, ale również dla dzieci potrzebujących większej uwagi i opieki (rodzic ucz. kl.VI);
 • jest szkołą kształcącą dzieci na dość dobrym poziomie. Uczniowie kończący tę szkołę nie mają trudności w nauce ( o ile oczywiście są systematyczni dalej) . Nie ma z nimi większych trudności, również wychowawczych (rodzic ucz. kl.VI) .

2. JESTEM ZADOWOLONY ZE SZKOŁY MOJEGO DZIECKA , PONIEWAŻ

 • mam dobry kontakt z nauczycielami, wiem jakie ma problemy i w jaki sposób mu pomóc. Mam dużą pomoc ze strony nauczycieli, pedagoga i dyrektora (mama Kamila, ucz. kl.I);
 • jest placówką zatrudniającą wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną, z kwalifikacjami do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (rodzic ucz. kl.IIa);
 • moje dziecko jest zadowolone (rodzic ucz. kl.IIa);
 • dziecko poczyniło postępy i stało się bardziej samodzielne (mama ucz. kl.IIa);
 • kadra pedagogiczna spełnia oczekiwania rodziców (rodzic ucz.kl.IIb);
 • kształci go w dobrym kierunku i widać tego efekty (rodzic ucz.kl.IIb);
 • jest mała i posiada super kadrę (rodzic ucz.kl.IIb);
 • są małe klasy i dziecko jest dopilnowane (ojciec ucz. kl.IV);
 • zapewnia naukę na dobrym poziomie (rodzic ucz. kl.V);
  jest wysoki poziom nauczania (rodzic ucz. kl.V).

3. MOJE DZIECKO CHĘTNIE CHODZI DO SZKOŁY, PONIEWAŻ

 • w pełni spełnia nasze oczekiwania jeśli chodzi o rozwój naszego syna (mama Mateusza, ucz. kl. I);
 • jest otoczone troską nauczycieli oraz pracowników szkoły, a także sympatią i zrozumieniem rówieśników (mama ucz. kl. I i ucz.kl II)
  ma dobrego wychowawcę, jest życzliwa i wymagająca, bardzo cierpliwa i wyrozumiała (mama ucz. kl.I);
 • lubi swoich kolegów i kadrę pedagogiczną (a nawet tęskni w dni wolne za „swoimi” paniami) (rodzic ucz. kl.IIa);
 • ją lubi. Lubi również swoich kolegów i koleżanki z klasy i nauczycieli, którzy poświęcają mu swój czas(rodzic ucz. kl.IIa);
 • uwielbia nauczycieli, którzy ją uczą (mama ucz. kl.IIa);
 • lubi nauczycieli i wszystkich, którzy pracują w szkole (mama ucz. kl.IIa);
 • na świetlicy szkolnej są pedagodzy, którzy odpowiednio potrafią zająć się dzieckiem po lekcjach, doradzą, wyłapują mocne i słabe strony dziecka (rodzic ucz.kl. IIb);
 • jest miła atmosfera, tolerancyjni nauczyciele (rodzic ucz.kl.IIb);
 • nauczyciele dbają o dobre relacje między dziećmi (mama ucz.kl.III);
 • atmosfera w szkole jest miła i zachęca do przyjścia(rodzic ucz. kl.V);
 • lekcje są interesujące, nauczyciel potrafią zachęcić do nauki oraz są zajęcia dodatkowe (rodzic ucz. kl.V);
 • niewielka liczba uczniów sprzyja indywidualizacji (mama ucz. kl.V).

4. MOJE DZIECKO CZUJE SIĘ W SZKOLE

 • bezpieczne, doceniane (rodzic ucz. kl.IIa);
 • dobrze, dzięki nauczycielkom i paniom, które opiekują się świetlicą (SZKOŁA TO NIE MURY, ALE LUDZIE) (mama ucz. kl.I);
 • pewnie, bezpiecznie i komfortowo, a przede wszystkim wie, że nic złego w szkole nie może go spotkać (rodzic ucz. kl.IIa);
 • dobrze i bezpiecznie (mama ucz. kl.IIa);
 • bezpiecznie, jest akceptowane przez innych rówieśników (rodzic ucz.kl.IIb);
 • dobrze, swobodnie i bezpiecznie, bo ma świadomość tego, iż zawsze może liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony Nauczycieli oraz wszystkich osób opiekujących się dziećmi w szkole (mama ucz.kl.III).

5. ATMOSFERA PANUJĄCA W SZKOLE JEST

 • przyjazna dla naszego dziecka(mama Mateusza, ucz. kl. I);
 • przyjazna dziecku jak i rodzicom (mama Mateusza, ucz. kl.I);
 • pełna życzliwości i spokoju. Każda osoba pracująca w tej placówce jest zawsze otwarta na pomoc drugiej osobie(rodzic ucz. kl.IIa);
 • dobra i odpowiednia dla chorego dziecka (mama ucz. kl.V);
 • przyjazna. Uczeń pozostający w szkole otoczony jest opieką nie tylko wychowawcy ale również całej grupy osób pracujących na terenie szkoły (rodzic ucz. kl.VI).

6. POLECIŁBYM SZKOŁĘ INNYM RODZICOM, PONIEWAŻ

 • jest dużo zajęć podczas których dzieci rozwijają swoje umiejętności i poznają świat (mama Marty, lat 6);
 • szkoła jest nieduża, dzięki czemu ma większe szanse na lepsze efekty oraz indywidualizację nauczania (mama ucz. kl. I i kl.II);
 • widzę zaangażowanie nauczycieli, aby pomóc dzieciom tym, które nie radzą sobie w szkole z nauką (mama Kamila, ucz. kl.I);
 • każdej osobie, gdyż jestem spokojna o moje dziecko. Pozostawione w szkole jest bezpieczne i otoczone osobami w pełni zaangażowanymi w swoją pracę (rodzic ucz. kl.IIa);
 • cenię sobie to, że jestem informowana przez pana dyrektora na każdym zebraniu co się dzieje w szkole . Polecam i bronię naszej szkoły przy każdej okazji. (rodzic ucz. kl.IIa);
 • panuje w niej wspaniała atmosfera. Nauczyciele, którzy w niej pracują mają ogromne doświadczenie, zapewniają dzieciom wszystko co dobre (mama ucz. kl.IIa);
 • są dobrzy pracownicy i odpowiednia opieka dla dzieci (mama ucz. kl.IIa);
 • jest to placówka integracyjna, a dzieci uczęszczające do niej uczą się tolerancji, zrozumienia dla innych(rodzic ucz.kl.IIb);
 • jest w niej dobra opieka dla wszystkich dzieci(rodzic ucz.kl.IIb);
 • posiada świetnych nauczycieli i dobrze przygotowuje dzieci (rodzic ucz.kl.IIb);
 • jest to szkołą przyjazna wszystkim dzieciom i rodzicom. Otwarta na ich potrzeby, pełna tolerancji. (mama ucz.kl.III);
 • nauczyciele swym zaangażowaniem, profesjonalizmem i wielkim sercem zjednują dzieci, do których docierają indywidualnie, mimo ich niepełnosprawności i wykorzystują ich potencjał (mama Konrada, ucz. kl.IV);
 • jest to mała placówka o dużych możliwościach, uczy dzieci obcować z dziećmi niepełnosprawnymi (rodzic ucz. kl.V);
 • jest to szkoła z tradycjami (mama ucz. kl.V).

7. NAJWIĘKSZĄ ZALETĄ SZKOŁY

 • jest to, że panuje w niej rodzinna atmosfera, nauczyciele znają dobrze dzieci(rodzic ucz.kl.IIb);
 • są małe klasy. Klasy nie są liczne, więc nauczyciel ma szanse dotrzeć do dzieci. (mama Kamila, ucz. kl.I);
 • jest zaangażowanie grona pedagogicznego w naukę dziecka (mama Mateusza, ucz. kl.I);
 • to, że sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, cierpliwości, szacunku do życia i poszanowania zdrowia(mama ucz. kl.IIb);
 • jest to, że jest to mała szkoła , w której „każdy zna się z każdym”, przez co zaufanie do osób, które mają styczność z dzieckiem jest ogromne (rodzic ucz. kl.IIa);
 • jest mała liczebność uczniów w klasie (rodzic ucz. kl.IIa);
 • jest dowóz i odwóz dziecka (osoby, które to wykonują są w pełni kompetentne) (mama ucz. kl.II b);
 • jest indywidualne podejście do uczniów, wynikające między innymi z faktu, iż w klasach jest sprzyjająca temu liczba dzieci (rodzic ucz. kl.IIb);
 • jest to, że rodzice czują, że dzieci tam są bezpieczne, to, że szkoła jest mała-nauczyciele mogą dostrzec każde dziecko i jego problemy. (mama ucz.kl.III);
 • jest kadra nauczycielska (…)-wielkie słowa uznania za wiedzę, zaangażowanie, kulturę i serce – oczekujące na zajęcia dziecko jest tego dowodem (mama Konrada, ucz. kl.IV);
 • jest to, że nie jest wielkim molochem, w którym dziecko nie może się odnaleźć (rodzic ucz. kl.V);
 • jest nauka tolerancji wobec dzieci z dysfunkcjami (mama ucz. kl.V).

9. UWAŻAM , ŻE NAUCZYCIEL WSPOMAGAJĄCY W KLASIE MOJEGO DZIECKA

 • podchodzi do każdego dziecka indywidualnie i bardzo profesjonalnie(mama Marty, lat 6);
 • jest doświadczony i zaangażowany w swoją pracę. Nawiązuje świetny kontakt ze swoimi podopiecznymi jak i z rodzicami (mama ucz. kl. I);
 • to nauczyciel z odpowiednim przygotowaniem, który bardzo dobrze zna możliwości i potrzeby swoich podopiecznych (mama ucz. kl.II a)
  jest wyrozumiały, zaangażowany i potrzebny(mama Mateusza, ucz. kl.I);
 • to osoba bardzo zaangażowana w życie klasy, udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu oraz jest dodatkowym, wspaniałym „aniołem stróżem” uczniów(mama ucz.kl.IIb);
 • to wybitna osoba, wspaniały pedagog, potrafi nawiązać z dzieckiem prawdziwą relację, poznać je , zaprzyjaźnić się z nimi, przez co uczeń czuje, że jest dla nauczyciela ważny jako osoba. Każdego ucznia traktuje jak swoje własne dziecko, przez co dzieci i rodzice darzą ją ogromnym zaufaniem. Cierpliwość, życzliwość, i chęć niesienia pomocy to główne cechy charakteru naszej Pani (rodzic ucz. kl.IIa);
 • jest pomocny, zawsze znajduje czas aby porozmawiać z rodzicem i z uczniem- rozmawia bardzo dużo ucząc dobrych zachowań. (mama Krystiana. ucz. kl.IIa);
 • jest miły, dobrze rozumie problemy dzieci, jest pomocny, ciepły (mama ucz. kl.III);
 • jest miły, cierpliwy, spokojny , ma indywidualne podejście do dzieci, kreatyny (rodzic ucz. kl.IIb);
 • jest dobrze przygotowany i świetnie spełnia się w tej roli, dzieci go bardzo lubią (rodzic ucz. kl.IIb);
 • to osoba serdeczna z profesjonalnym podejściem do dzieci, bardzo miła (mama ucz. kl.III);
 • kompetentnie wykonuje swoje zadania, posiada niezbędną wiedzę dydaktyczną, wychowawczą , jest osobą bardzo wrażliwą i życzliwą (rodzic ucz. kl.IV);
 • jest miły, sympatyczny i kontaktowy (rodzic ucz. kl.V);
 • jest bardzo kreatywny, miły, potrafi zachęcić dziecko do prac pozalekcyjnych (rodzic ucz. kl.V).

10. UWAŻAM, ŻE WYCHOWAWCA MOJEGO DZIECKA

 • dba o nasze dzieci, jest super (mama Ksawerego, ucz. kl. I);
 • jest doświadczony i zaangażowany w swoją pracę. Nawiązuje świetny kontakt ze swoimi uczniami jak i ich rodzicami (mama SULEJ ucz. kl.IIa);
 • jest nauczycielem z powołania, uczniowie czują się doceniani i dowartościowani. Zapewnia uczniom bezpieczeństwo, blisko współpracuje z rodzicami (mama ucz. kl.IIb);
 • jest wspaniała osobą ( rodzice ucz. kl. IIa);
 • jest osobą z ogromną wiedzą i doświadczeniem , przez co potrafi patrzeć na świat oczami ucznia. Rozumie, że każde dziecko jest inne i otacza każdego ucznia opieką i zrozumieniem. Rodzic natomiast przez Panią wychowawcę jest zawsze wysłuchany z cierpliwością. Wspaniały nauczyciel. (rodzic ucz. kl. IIa);
 • jest bardzo dobrym i kompetentnym nauczycielem a zarazem psychologiem i oparciem dla mojego dziecka. (rodzic ucz. kl.IIa);
 • jest doświadczonym nauczycielem. Zawsze znajdzie czas, aby porozmawiać z rodzicem. Niekiedy daje cenne wskazówki (rady) jak postępować z synem. Umie znaleźć rozwiązanie w trudnych zachowaniach mojego syna (mama Krystiana. ucz. kl.IIa);
 • jest miły, sympatyczny, troskliwy i wymagający (mama ucz. kl.III);
 • spełnia nasze oczekiwania jako rodziców, jest wyrozumiały, interesuje się problemami wszystkich dzieci (rodzic ucz. kl.IIb);
 • ma wieloletni staż pracy i doświadczenie (rodzic ucz. kl.IIb);
 • jest miły, cierpliwy, spokojny , ma indywidualne podejście do dzieci, wyrozumiały, opiekuńczy (rodzic ucz. kl.IIb);
 • jest świetnym pedagogiem lubianym przez dzieci (rodzic ucz. kl.IIb);
 • jest miły i dzieci chętnie z nim współpracują (rodzic ucz. kl.IIb);
 • posiada doświadczenie, umiejętność współpracy z uczniami i rodzicami, ma łatwy kontakt z uczniami (mama ucz.kl.III);
 • jest autorytetem dla dzieci, jest życzliwy, interesuje się problemami klasy (rodzic ucz. kl.IV);
 • jest miły, zapobiegawczy i sympatyczny (rodzic ucz. kl.V);
 • jest dobrym pedagogiem (rodzic ucz. kl.V);
 • to osoba bardzo kompetentna , konkretna, a na wywiadówkach przekazywane są istotne informacje (rodzic ucz. kl.V);
 • ma bardzo dobre przygotowanie pedagogiczne. Umie we właściwy sposób rozwiązać problemy, reagować we właściwym czasie (rodzic ucz. kl.VI);
 • słucha i stara się pomagać, gdy tylko wie o problemie. Lubiana przez dzieci i szanowana przez rodziców (rodzic ucz. kl.VI);
 • troszczy się o każdego ucznia, traktuje dzieci jak własne (rodzic ucz. kl.VI);
 • jest bardzo dobrą i odpowiedzialną osobą. Świetnie dba o dzieci i ma ogromne doświadczenie. (mama ucz. kl.IIa);
 • umie dotrzeć do każdego dziecka i tym samym dobrze wytłumaczyć lekcje. (rodzic ucz. kl.IIa);
 • dba o rozwój psychiczny i społeczny mojego dziecka (mama ucz. kl.V);
 • jest wymagający i potrafi rozwiązywać problemy klasy, wspiera klasę (mama ucz. kl.IV).

11. UWAŻAM, ŻE NAUCZYCIELE W TEJ SZKOLE

 • są kreatywni i ambitni posiadający doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje, doskonalący swoje umiejętności zawodowe, a przede wszystkim w pełni zaangażowani w swoją pracę. (mama SULEJ, ucz. kl. I i II a);
 • są kadrą z ogromnym doświadczeniem, a jednocześnie z otwartością na potrzeby swoich podopiecznych, a także wiarą w ich możliwości (rodzic ucz. kl.IIa);
 • są dobrze przygotowani i świetnie zajmują się naszymi dziećmi (rodzic ucz. kl.IIb);
 • są osobami wykwalifikowanymi, dają uczniom poczucie bezpieczeństwa, wiarę we własne możliwości, rozwijają tolerancję i akceptację, dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości dziecka (mama ucz. kl.IIb);
 • są osobami kompetentnymi, życzliwymi, wrażliwymi (rodzic ucz. kl.IV).

12. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE PROWADZONE Z MOIM DZIECKIEM

 • to zajęcia różnorodne, ciekawe i indywidualnie skierowane (rodzic ucz. kl.IIa);
 • przyniosły bardzo owocne efekty pracy (mama Krystiana. ucz. kl.IIa).

13. ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

 • dziecko bardzo chętnie w nich uczestniczy, jest zadowolone (rodzic ucz. kl. II);
 • pomagają w rozwoju mojego dziecka (rodzic dziecka z grupy „0”);
 • pani potrafi nawiązać z dzieckiem relację pełną ciepła. Pełen profesjonalizm i doświadczenie (mama ucz. kl. IIa);
 • praktycznie zawsze dostajemy rady i wskazówki jak postępować, aby niepożądane zachowanie wyeliminować (mama ucz. kl.II).

14. ZAJĘCIA REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ, NA KTÓRE UCZĘSZCZA MOJE DZIECKO

 • prowadzone są zawsze ciekawie, są różnorodne, a przede wszystkim są dostosowane do potrzeb indywidualnych ucznia. Zajęcia są dostosowane zawsze do możliwości i potencjału podopiecznych. Wybitny nauczyciel! (rodzic ucz. kl.IIa);
 • uczą samodzielnego funkcjonowania w życiu i społeczeństwie (mama ucz. kl. II).

15.UWAŻAM, ŻE ORGANIZACJA PRACY W TEJ SZKOLE JEST

 • bez zastrzeżeń, co dobrze wpływa na funkcjonowanie dziecka (mama Mateusza, ucz. kl.I);
 • jest przemyślana, aby stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju (mama ucz. kl.IIb).

16. SZKOŁA WYRÓŻNIA SIĘ NA TLE INNYCH

 • tym, że panuje tu taj pogodna, przyjazna atmosfera, otwarta przede wszystkim na uczniów jak i rodziców. Każdy może się tu czuć bezpiecznie. (rodzic ucz. kl.IIa);
 • mała, przyjazna, bezpieczna (mama Krystiana. ucz. kl.IIa);
 • tolerancją dla niepełnosprawnych dzieci i panująca w niej miła atmosfera (mama ucz. kl.IIa);
 • jest jedną z niewielu placówek o takim profilu, gdzie wszyscy wkładają dużo wysiłku w jej dobrą organizację (rodzic ucz. kl.IIb);
 • jest niewielka, co jest jej wielkim plusem (rodzic ucz. kl. IIb);
 • jest świetny kontakt z dyrektorem szkoły jak i nauczycielami, każda prośba jest wysłuchana i w miarę możliwości organizacyjnych szkoły spełniania (mama Konrada, ucz. kl.IV);
 • ogromnym boiskiem do gier i zabaw (rodzic ucz. kl.V);
  zapewnia opiekę specjalistów na wysokim poziomie, jest też mała szkoła, gdzie dzieci czują się dobrze (rodzic ucz. kl.V).