O nas

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe funkcjonuje od stycznia 2013 r. 

W jego skład wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe
  • Przedszkole Integracyjne w Micigoździe

Od września 2018 r. w Szkole Podstawowej istnieje już 9 klas integracyjnych, integracyjny Oddział Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego oraz integracyjne grupy przedszkolne, gdzie oprócz nauczycieli wiodących, dzieci mogą liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli wspomagających, którzy czuwają nad realizacją treści edukacyjnych oraz bezpieczeństwem niepełnosprawnych uczniów na zajęciach i podczas przerw. Szkoła i jej otoczenie przygotowane zostały do nowych potrzeb. Z myślą o uczniach niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, zbudowano podjazdy i dostosowano sanitariaty. Dzieci niepełnosprawne mogą liczyć na bezpłatny dowóz do szkoły zapewniony przez Urząd Gminy w Piekoszowie. Zarówno dojazd do szkoły, jak i odjazd odbywa się pod opieką opiekuna, czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci.

Dzięki przychylności Wójta Gminy Piekoszów – Zbigniewa Piątka, dla uczniów naszej szkoły posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przewidziana została odpowiednia liczba godzin rewalidacji. Podczas takich zajęć specjaliści pracują z dziećmi indywidualnie.

Nasza placówka posiada wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, posiadającą kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Oferujemy szereg zajęć specjalistycznych: rewalidację, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne. Dla dzieci czynna jest także od 6:30 do 16:30 świetlica szkolna, która oferuje pomoc w odrabianiu lekcji, gry edukacyjne i zabawy ruchowe. Szkoła bierze udział także w innych przedsięwzięciach. Organizowane są wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, przygotowywane są różne uroczystości i imprezy: Festiwal Teatralny, zabawa andrzejkowa, karnawałowa, Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych itd.

Nasza placówka jest miejscem, gdzie uczniowie niepełnosprawni znajdują bezpieczeństwo i troskę o ich rozwój, natomiast dzieci w normie intelektualnej, uczą się odpowiedzialności, akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka.