Warsztaty w ILiJ UJK, czyli nasza „Otwarta Książka”

„Otwarta Książka” W trakcie XXXII Tygodnia Kultury Języka, 14 marca 2024r., gościliśmy w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w Kielcach. W ramach warsztatów „Otwarta książka” uczniowie klasy V i VI naszej szkoły wraz z nauczycielkami, p. Katarzyną Komorowską, p. Karoliną Toberą i p. Iwoną Zarzycką, mieli okazję wziąć udział w warsztatach edytorsko-introligatorskich (m.in. samodzielnie wykonywali notesy) oraz językowo-literackich, w czasie których rozmawiali o bajkach z dzieciństwa, ulubionych zabawach, zabawkach i filmach oraz wspólnie układali opowieści. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki (np. smycze, długopisy), a najbardziej zaangażowani w warsztaty dodatkowe nagrody (m.in. worki, bidony, pendriv’y itp.). Dziękujemy pani dyr. ILIJ, prof. UJK dr hab. Marzenie Marczewskiej, za ciepłe powitanie oraz pani prof. UJK dr hab. Marcie Bolińskiej i pani mgr Agnieszce Doleckiej za ciekawe zajęcia i miłą atmosferę. Dziękujemy także studentom III roku filologii polskiej za koleżeńskie wsparcie i znakomite towarzystwo.

Warsztaty językowo-introligatorskie w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


This entry was posted on 03/14/2024. Bookmark the permalink.