Warsztaty języka migowego

W 3 dniu Tygodnia Kultury Języka uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z podstaw języka migowego, jako alternatywnej formy komunikacji. Uczniowie ZOPI w Micigoździe poznali elementy języka migowego z zakresu alfabetu i gestów. Zajęcia z języka wizualno-przestrzennego, jakim jest język migowy, były także lekcją tolerancji wobec niepełnosprawnych, w tym wypadku osób niesłyszących i słabosłyszących. Warsztaty poprowadziła dla nas p. Magdalena Jaskólska-Gaweł – tłumacz języka migowego. Dziękujemy.

This entry was posted on 03/13/2024. Bookmark the permalink.