Ogłoszenie o wolnych miejscach w klasie I

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2023/2024

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Micigoździe dysponuje 7 wolnymi miejscami w klasie I

( w tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2023/02/REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-INTEGRACYJNEJ-W-MICIGOZDZIE.pdf ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

  1. Od 8 maja 2023 r. ( od godz.8:00) do 12 maja 2023 r. ( do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 15 maja 2023r. do 30 maja 2023r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 31 maja 2023 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 01 czerwca 2023 r. (od godz. 8:00) do 06 czerwca 2023 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia           w postaci pisemnego oświadczenia.
  5. Dnia 07 czerwca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2023/02/WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DZIECKA-DO-KLASY-I-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-W-ROKU-SZKONYM-2023-2024.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście:

email sp_micgozd@op.pl

This entry was posted on 05/12/2023. Bookmark the permalink.