Dzień Otwartej Szkoły

Dnia 15.05.2023 r. w godz. od od 17.00 do 18.30 Dzień Otwartej Szkoły – spotkania z wychowawcami, nauczycielami uczącymi , nauczycielami wspomagającymi i specjalistami. Spotkanie z Rodzicami klasy III odbędzie się 22 maja 2023 r. o godzinie 16:30.

Tematyka: przewidywane roczne oceny z poszczególnych przedmiotów, oceny z zachowania, sprawy bieżące, przypomnienie procedur egzaminu ósmoklasisty (wychowawcy klas VIII).

Spotkania wychowawców z rodzicami:

kl. I – sala nr 8

kl. II – sala nr 10

kl. IV – sala nr 12

kl. V – sala nr 19 kl. VI – sala „0”

kl. VII – sala 18

kl. VIIIa – sala17

kl. VIIIb – sala 15

 

This entry was posted on 05/08/2023. Bookmark the permalink.