Zarządzenie dyrektora ZOPI z dnia 6.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Integracyjnym w ZOPI w Micigoździe w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19

This entry was posted on 05/06/2020. Bookmark the permalink.