Archive | 05/04/2020

Gminny Żłobek, Przedszkola, Oddziały przedszkolne nie zostaną otwarte 6 maja

PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ( KLASY „0”) ORAZ ŻŁOBEK, dla
których Gmina Piekoszów jest organem prowadzącym i nadzorującym,
NIE ZOSTANĄ OTWARTE W DNIU 6 MAJA BR.
Decyzję o przedłużeniu zamknięcia ww. placówek podjęto na podstawie rozeznania  przeprowadzonego przez dyrektorów szkół oraz
dyrektora żłobka gminnego wśród rodziców dzieci zapisanych do tych placówek. Zdecydowana większość rodziców, na chwilę obecną nie
wyraziła woli posłania swoich  dzieci do przedszkoli/żłobka z obawy o ich zdrowie.
O dacie ewentualnego otwarcia przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i żłobka zostaną Państwo poinformowani osobnym komunikatem, z
kilkudniowym wyprzedzeniem.
This entry was posted on 05/04/2020.