Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
Warszawa 2019
Aktualizacja: 20 maja 2020 r.

   InformatorAKTUALIZACJA 

 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W 2020 R

 20200515 Przeprowadzanie egzaminów COVID Wytyczne_WO

 

This entry was posted on 05/25/2020. Bookmark the permalink.