Procedura zwrotu książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych do biblioteki szkolnej

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK, PODRĘCZNIKÓW I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZESPOLE OŚWIATOWYCH PLACÓWEK INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA
OBOWIĄZUJĄCA OD 23 CZERWCA DO 25 CZERWCA 2020 R.

1. Godziny pracy biblioteki szkolnej w tym czasie: 9.30 – 12.30

2. Biblioteka szkolna nie prowadzi wypożyczeń książek.

PROCEDURA ZWROTU KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI

1. Uczniowie/Rodzice mogą dokonywać zwrotu książek od 23 czerwca(wtorek) do 25 czerwca(czwartek) w godzinach 9.30-12.30.
2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone miejsce przy głównym wejściu. Będzie tam wystawiony karton z napisem ZWROT KSIĄŻEK NIEBĘDĄCYCH PODRĘCZNIKAMI.
3. Do kartonu należy wkładać zwracane książki. Do książki KONIECZNIE należy dołączyć karteczkę z informacją: imię, nazwisko czytelnika, klasa i ilość zwracanych sztuk. Zaleca się, aby książki wkładać do plastikowych opakowań (reklamówek lub torebek).
4. Wszystkie zwrócone zbiory biblioteczne podlegają kwarantannie.
5. Za książki zniszczone lub zagubione Rodzice są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
6. Zwrot książek niebędących podręcznikami odbywa się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej będzie odbywać się od 23 do 25 czerwca 2020 r.
2. Miejscem zwrotu książek będzie oznaczone miejsce przy głównym wejściu. Będą tam wystawione kartony z napisem ZWROT PODRĘCZNIKÓW – KLASA…
3. Do odpowiednich kartonów należy wkładać pełne komplety podręczników, zapakowane do plastikowego worka, KONIECZNIE opatrzone karteczką informacyjną, zawierającą imię i nazwisko ucznia, oraz klasę i ilość sztuk zwracanych podręczników.
4. Zasady zwrotu podręczników:
• Przyjmowane są tylko pełne komplety (uczeń ma obowiązek usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, podkreśleń, sklejenia kartek).
• W przypadku podręczników zniszczonych lub zagubionych, Rodzic proszony jest o kontakt z bibliotekarzem.
• Podręczniki są zwracane przez uczniów/Rodziców w ustalone dni, w celu zachowania bezpieczeństwa i uniknięcia grupowania się osób. Obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości 1,5m.
• W danym dniu i o określonej godzinie podręczniki zwraca wyznaczona klasa.
• Podręczniki podlegają kwarantannie.
• Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia Rodzic będzie proszony o kontakt z bibliotekarzem.
• Zwrot podręczników odbywa się zgodnie z załączonym poniżej harmonogramem.

Harmonogram zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych:

KLASA 1 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 2 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 3 – 23 czerwca (wtorek) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 4 – 24 czerwca(środa) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 5A – 24 czerwca (środa) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 5B – 24 czerwca(środa) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 6 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 9.30 do 10.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 7 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 10.30 do 11.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki
KLASA 8 – 25 czerwca(czwartek) od godz. 11.30 do 12.30 z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 m od innych osób, oraz środków ochrony osobistej – rękawiczek i maseczki

UCZNIOWIE/RODZICE, KTÓRZY NIE MOGĄ ZWRÓCIĆ MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM HARMONOGRAMEM PROSZENI SĄ O KONTAKT Z BIBLIOTEKARZEM SZKOLNYM.

Bibliotekarz/Rodzic/uczeń podczas zwrotu podręczników i innych materiałów bibliotecznych powinien używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki) oraz przestrzegać dystansu 1,5m od drugiej osoby.
Procedura oparta jest o wytyczne Biblioteki Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

This entry was posted on 06/09/2020. Bookmark the permalink.