LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ  im. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2020/21

 

lista-PRZYJĘTYCH-SPI 

This entry was posted on 04/17/2020. Bookmark the permalink.