REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE  w roku szkolnym 2020/21  

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje wolnymi miejscami.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 

  1. Od 17 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 04 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 18 maja 2020 r. godzina 13.00 – opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  4. Od 19 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  5. Dnia 29 maja 2020 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

 

Wniosek o przyjęcie do przedszkola https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2019/08/drukiprzedszkole.pdf

 

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły:

email sp_micigozd@op.pl lub dostarczyć do placówki osobiście.

Telefon  do kontaktu: 41 306 10 84 od 10.00 – 12.00

This entry was posted on 04/16/2020. Bookmark the permalink.