Archive | maj 2023

Przedstawienie profilaktyczne

19 maja w naszej szkole gościliśmy Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa. Uczniowie klas 4-8 obejrzeli spektakl pt. „Nick Viktoria”, ukazujący skutki uzależnienia od Internetu. Uczniowie klas 1-3 oraz przedszkole, obejrzeli bajkę o zasad dobrego wychowania pt. „Złośliwości jej królewskiej mości”. Dziękujemy za niezapomniane wrażenia!
This entry was posted on 05/26/2023.

Ogłoszenie o wolnych miejscach w klasie I

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2023/2024

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi  w Micigoździe dysponuje 7 wolnymi miejscami w klasie I

( w tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2023/02/REGULAMIN-REKRUTACJI-DO-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-INTEGRACYJNEJ-W-MICIGOZDZIE.pdf ) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

  1. Od 8 maja 2023 r. ( od godz.8:00) do 12 maja 2023 r. ( do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 15 maja 2023r. do 30 maja 2023r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 31 maja 2023 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 01 czerwca 2023 r. (od godz. 8:00) do 06 czerwca 2023 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia           w postaci pisemnego oświadczenia.
  5. Dnia 07 czerwca 2023 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2023/02/WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DZIECKA-DO-KLASY-I-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-W-ROKU-SZKONYM-2023-2024.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście:

email sp_micgozd@op.pl

This entry was posted on 05/12/2023.

Wiwat 3 maja!

Tradycją lat poprzednich z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel. Jego celem było budzenie wrażliwości na święta narodowe, postaw patriotycznych oraz emocjonalne przywiązanie do Ojczyzny.

This entry was posted on 05/10/2023.

Konkurs Literacki

Uczennice klasy czwartej: Lena Przepióra, Gabriela Jedlińska oraz Natalia Pietras wzięły dzisiaj udział w organizowanym przez BCK w Piekoszowie oraz Szkołę Podstawową w Piekoszowie Gminnym Konkursie „Zwykli i niezwykli bohaterowie Lucy Maud Montgomery”.
Dziewczynki zajęły ex aequo dwa trzecie miejsca w literackiej  odsłonie konkursu oraz dwa pierwsze miejsca w części konkursu poświęconej filmowej adaptacji powieści.
Gratulujemy!
This entry was posted on 05/10/2023.

Dzień Otwartej Szkoły

Dnia 15.05.2023 r. w godz. od od 17.00 do 18.30 Dzień Otwartej Szkoły – spotkania z wychowawcami, nauczycielami uczącymi , nauczycielami wspomagającymi i specjalistami. Spotkanie z Rodzicami klasy III odbędzie się 22 maja 2023 r. o godzinie 16:30.

Tematyka: przewidywane roczne oceny z poszczególnych przedmiotów, oceny z zachowania, sprawy bieżące, przypomnienie procedur egzaminu ósmoklasisty (wychowawcy klas VIII).

Spotkania wychowawców z rodzicami:

kl. I – sala nr 8

kl. II – sala nr 10

kl. IV – sala nr 12

kl. V – sala nr 19 kl. VI – sala „0”

kl. VII – sala 18

kl. VIIIa – sala17

kl. VIIIb – sala 15

 

This entry was posted on 05/08/2023.