REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ – Postępowanie uzupełniające

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ INTEGRACYJNEJ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Micigoździe dysponuje 8 wolnymi miejscami w klasie I

( w tym 2 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja/) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

  1. Od 9 maja 2022 r. ( od godz.8:00) do 13 maja 2022 r. ( do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 31 maja 2022 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 01 czerwca 2022 r. (od godz. 8:00) do 03 czerwca 2022 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia           w postaci pisemnego oświadczenia.
  5. Dnia 06 czerwca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2022/02/WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DO-KLASY-I-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-W-ROKU-SZKOLNYM-2022-2023.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście:

email sp_micgozd@op.pl

This entry was posted on 04/10/2022. Bookmark the permalink.