REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO – Postępowanie uzupełniające

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje 21 wolnymi miejscami:

  • 6 miejsc w oddziale rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, w tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 15 miejsc w grupie II (popołudniowej).

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja/) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

  1. 9 maja 2022 r. (od godz. 8.00) do 13 maja 2022 r. (do godz. 15.00)- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  3. Dnia 31 maja 2022 r. (o godz. 15.00)- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  4. Od 01 czerwca 2022 r. (od godz. 8.00) do 03 czerwca 2022 r. (do godz. 15.00)- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
  5. Dnia 06 czerwca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2022/02/wniosek-kandydata-do-przedszkola-2022-1.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełniać i złożyć w sekretariacie ZOPI.

 

This entry was posted on 04/10/2022. Bookmark the permalink.