Archive | czerwiec 2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.  na placu naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W roli głównej wystąpili ósmoklasiści, którzy żegnali się ze szkołą. W uroczystości brali udział zaproszeni goście: przedstawicielka Urzędu Gminy w Piekoszowie – pani kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych Justyna Robak oraz radni – Pan Paweł Zaleski i Pan Krzysztof Trzebiński. 

Łez wzruszenia nie było końca, gdy na scenę wszedł Piotrek Turek z mamą Panią Anią i dziękowali za pomoc, jaką otrzymali od wspólnoty szkolnej i środowiska lokalnego.

This entry was posted on 06/25/2021.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w 25.06.2021 r. o godz. 9:00.

This entry was posted on 06/24/2021.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2021/2022

(po zebraniu od rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola pisemnego potwierdzenia woli wyboru/ zapisu dziecka do placówki po postępowaniu uzupełniającym).

Wyniki rekrutacji

This entry was posted on 06/24/2021.

Dyżury przedszkoli okresie wakacyjnym

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola będą pełniły dyżur  w następujący sposób:

  1. Do dnia 02 lipca 2021 r. przedszkola pracują bez zmian
  2. Od 05.07.2021 r. do 16.07.2021 r. dyżur pełni Przedszkole w Jaworzni
  3. Od 19.07.2021 r. do 30.07.2021 r. dyżur pełni Przedszkole Integracyjne w Micigoździe
  4. Od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r. dyżur pełni Przedszkole w Piekoszowie

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe następuje poprzez pobranie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR, która jest dostępna od 17.06.2021 r.  w sekretariacie ZOPI bądź na stronie internetowej szkoły i złożenie jej w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021r.

W celu zgłoszenia dziecka na dyżur do innego przedszkola prosimy o kontakt  z daną placówką.

KARTA ZGLOSZENIA NA DYZUR

This entry was posted on 06/16/2021.

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2021/22

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE
w roku szkolnym 2021/22
WYNIKI POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

Po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego do poszczególnych grup
przedszkolnych zostali zakwalifikowani:

  • do grupy I całodziennej (6.30-16.30) – Kozak Weronika,
  • do grupy II popołudniowej (12.00-17.00) – Wiktoria Szymkiewicz.

Do 22 czerwca prosimy o potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego potwierdzenia, którego druk dostępny jest w sekretariacie ZOPI bądź na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty/rekrutacja
Rekrutacja | (zopimicigozd.pl)
Rekrutacja odbyła się zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe (opublikowanym na stronie internetowej ZOPI: https://zopimicigozd.pl w zakładce Dokumenty).

This entry was posted on 06/14/2021.