Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r.  na placu naszej szkoły odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. W roli głównej wystąpili ósmoklasiści, którzy żegnali się ze szkołą. W uroczystości brali udział zaproszeni goście: przedstawicielka Urzędu Gminy w Piekoszowie – pani kierownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych Justyna Robak oraz radni – Pan Paweł Zaleski i Pan Krzysztof Trzebiński. 

Łez wzruszenia nie było końca, gdy na scenę wszedł Piotrek Turek z mamą Panią Anią i dziękowali za pomoc, jaką otrzymali od wspólnoty szkolnej i środowiska lokalnego.

This entry was posted on 06/25/2021. Bookmark the permalink.