Dyżury przedszkoli okresie wakacyjnym

Szanowni Rodzice

 

Informujemy, że w okresie wakacyjnym przedszkola będą pełniły dyżur  w następujący sposób:

  1. Do dnia 02 lipca 2021 r. przedszkola pracują bez zmian
  2. Od 05.07.2021 r. do 16.07.2021 r. dyżur pełni Przedszkole w Jaworzni
  3. Od 19.07.2021 r. do 30.07.2021 r. dyżur pełni Przedszkole Integracyjne w Micigoździe
  4. Od 02.08.2021 r. do 31.08.2021 r. dyżur pełni Przedszkole w Piekoszowie

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe następuje poprzez pobranie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA DYŻUR, która jest dostępna od 17.06.2021 r.  w sekretariacie ZOPI bądź na stronie internetowej szkoły i złożenie jej w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021r.

W celu zgłoszenia dziecka na dyżur do innego przedszkola prosimy o kontakt  z daną placówką.

KARTA ZGLOSZENIA NA DYZUR

This entry was posted on 06/16/2021. Bookmark the permalink.