Archive | 03/01/2021

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO  W MICIGOŹDZIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ogłasza nabór do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 marca 2021 r. i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica.

Wniosek pobiera się w placówce- w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się w terminie

1 marca 2021 r. do 22 marca 20201 r. w sekretariacie ZOPI.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie ZOPI.

 Przedszkole Integracyjne w Micigoździe na rok szkolny 2021/2022

dysponuje 30 wolnymi miejscami, w tym:

  • 5 miejscami w Oddziale Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego, w tym 2 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 miejscami dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie przedszkolnej- integracyjnej całodziennej,
  • 23 miejscami dla dzieci w grupie przedszkolnej-popołudniowej (12.00-17.00)

 

This entry was posted on 03/01/2021.

Rekrutacja do klasy I

REKRUTACJA do klasy I

Informujemy, że od dnia 01 marca 2021 r. trwa nabór uczniów

do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, zainteresowani rodzice powinni złożyć wymagane dokumenty

w sekretariacie ZOPI w Micigoździe w terminie do 19 marca 2021 r.

Zasady rekrutacji uszczegółowiono w

Regulaminie
dostępnym na stronie internetowej ZOPI w Micigoździe.

Druki wniosku dostępne są na stronie internetowej ZOPI

lub bezpośrednio w sekretariacie placówki.

 

This entry was posted on 03/01/2021.