Rekrutacja do klasy I

REKRUTACJA do klasy I

Informujemy, że od dnia 01 marca 2021 r. trwa nabór uczniów

do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, zainteresowani rodzice powinni złożyć wymagane dokumenty

w sekretariacie ZOPI w Micigoździe w terminie do 19 marca 2021 r.

Zasady rekrutacji uszczegółowiono w

Regulaminie
dostępnym na stronie internetowej ZOPI w Micigoździe.

Druki wniosku dostępne są na stronie internetowej ZOPI

lub bezpośrednio w sekretariacie placówki.

 

This entry was posted on 03/01/2021. Bookmark the permalink.