Z REKLAMĄ ZA PAN BRAT

W styczniu 2021, na lekcjach języka polskiego rozmawialiśmy o reklamie, która otacza nas z każdej strony, gdyż możemy ją spotkać dosłownie wszędzie- w telewizji, w Internecie, na ulicy, w kinie, w sklepie itd. Określiliśmy jej funkcje oraz przyjrzeliśmy się językowi, jaki jest w niej wykorzystywany. Zauważyliśmy, że występują w niej określenia o wyłącznie pozytywnym zabarwieniu, czasowniki pojawiają się w trybie rozkazującym, a autorzy haseł reklamowych często posługują się grą słów i popularnymi związkami frazeologicznymi.

Wiedza ta przydała się piątoklasistom i szóstoklasistom do stworzenia swoich własnych reklam. Na zdjęciach można podziwiać efekty ich pracy.

This entry was posted on 01/31/2021. Bookmark the permalink.