Archive | grudzień 2020

Wolontariat

Świąteczno-noworoczne pozdrowienia przesyła Szkolne Koło Wolontariatu!

Członkowie  Szkolnego Koła Wolontariatu wykonali piękne kartki świąteczne z życzeniami dla podopiecznych
Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

 

 

 

This entry was posted on 12/24/2020.

This entry was posted on 12/23/2020.

Wiersze pod choinkę. Świąteczno- wigilijne e-spotkanie z poezją

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, w ramach lekcji języka polskiego,  uczniowie klas: 5 i 6b wraz z nauczycielami i rodzicami brali udział w niecodziennym e-spotkaniu. Przy dźwiękach kolęd i pastorałek czytali wiersze znanych polskich poetów, m.in. K. I. Gałczyńskiego, Z. Herberta, J. Lechonia, K. K. Baczyńskiego. Nie mogło zabraknąć oczywiście cudownej poezji ks. J. Twardowskiego, której prostota pomaga pogodzić się ze światem, odzyskać spokój i harmonię. Liryczne spotkanie pozwoliło nam poczuć świąteczny klimat.

This entry was posted on 12/21/2020.

AKCJA: Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY

Uczniowie klas: 5, 6a i 6b w ramach lekcji języka polskiego wzięli udział w akcji promującej czytelnictwo: „Z książką Ci do twarzy”. Okazało się, że była to świetna zabawa. Wiadomo przecież, że książka to też Przyjaciel, który ma swoje  prawa i dobrze wychodzi się z nim na zdjęciu : )  

This entry was posted on 12/19/2020.

Zarządzenie dotyczące organizacji pracy ZOPI w okresie grudzień2020/styczeń 2021

ZARZĄDZENIE NR 216/12/2020
DYREKTORA Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie organizacji pracy w ZOPI w okresie grudzień 2020/styczeń 2021

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

§ 1
Przerwa świąteczna rozpoczyna się od 23.12.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r.

§ 2
Dzień 24.12.2020 jest dniem wolnym dla pracowników administracji i obsługi.

§ 3
Ferie zimowe trwają od 4.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

§ 4
1. Przedszkole Integracyjne w terminach wskazanych w § 1, 3, jako placówka nieferyjna, pracuje bez zmian.
2. W dniu 24.12.2020 oraz 31.12.2020 r. przedszkole pełni dyżur opiekuńczy do godz. 14.00 dla wychowanków rodziców, którzy pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców, realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, na podstawie wniosku rodzica, złożonego
w sekretariacie ZOPI do 17 grudnia br.

§ 5
Ponadto ustalam, że:
– 17.12.2020 odbędzie się zebranie online Rady Pedagogicznej ZOPI, (godz. 15.00)
– 17.12.2020 – dzień otwarty online dla rodziców w godzinach 16.30 – 18.00 (rodzice zapisują się na spotkanie bezpośrednio u nauczyciela, od którego chcą uzyskać informację)
– 22.01.2021 wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych
do dnia 26.01.2021 r. – wychowawcy przygotowują zestawienie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych uczniów swojej klasy i zestawienie przesyłają na adres mailowy sekretariatu (zopisekret@gmail.com)
– 28.01.2021 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
– 31.01.2021 r. – zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego
– 1.02.2021 r. – rozpoczęcie drugiego półrocza roku szkolnego i zajęcia wg nowego planu lekcji.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

This entry was posted on 12/14/2020.

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu prężnie działa nawet w tych trudnych czasach. Wolontariusze z klasy 8 stworzyli filmiki, na których prezentują sposób przygotowania różnych potraw. Posiłki są na tyle łatwe w przyrządzeniu, że uczniowie starszych klas mogą je samodzielnie zrobić w domu.

Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w corocznej akcji „Znicz”, polegającej na sprzątaniu zaniedbanych grobów na pobliskim cmentarzu.

 

 

This entry was posted on 12/09/2020.

Święty Mikołaj w oczach dzieci

W związku ze zbliżającymi się Mikołajkami, uczniowie klasy III wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez  Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitarnej w Lublinie w ramach Orszaku św. Mikołaja. Przed przystąpieniem do pracy, dzieci uczestniczyły w zajęciach na temat życiorysu Św. Mikołaja biskupa Myry. W swoich pracach miały przedstawić wizję artystyczną świętego Mikołaja, który obdarza darami duchowymi, jako wzór świętego wychowawcy lub  jako współczesnego dobroczyńcy. Wszyscy uczniowie przygotowali piękne prace stosując różne techniki.

This entry was posted on 12/02/2020.