UWAGA, KONKURS!

Regulamin Konkursu Plastycznego
„Książka pod choinkę”

Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Szkolną i skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi                        w Micigoździe.

Cele Konkursu:

 1. Promocja czytelnictwa.
 2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 3. Wyrabianie nawyku czytania.
 4. Rozwijanie aktywności twórczej.
 5. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas:

I –  IV  i  V-VIII.

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
 2. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
 3. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A4 dowolną techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.
 4. Udział w Konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
 2. a) klasy I- IV,
 3. b) klasy V-VIII.
 4. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 5 stycznia 2023r.
 5. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

 Zasady przyznawania nagród:

 1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora komisja.
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 31 stycznia 2023r.
 3. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa. Przewidujemy również wyróżnienia i drobne upominki.

Organizatorzy

 

 

 

 

This entry was posted on 12/06/2022. Bookmark the permalink.