“Zerówka”

Oddział Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego – grupa integracyjna

 

wychowawca: Katarzyna Wójcik

nauczyciel wspomagający: Justyna Sojda

 

Do Oddziału Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego uczęszczają dzieci:

Adam, Antoś, Antoś, Aleksander, Bartuś, Błażej, Filip, Gabrysia, Julia, Maja, Marcel Michał, Piotrek, Weronika, Wiktor, Zuzia.

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

          RELIGIA:                                                                                                    JĘZYK ANGIELSKI:

poniedziałek 11.15-11.45                                                                             poniedziałek 8.20-8.50

środa 11.15-11.45                                                                                         czwartek 11.15-11.45

nauczyciel: Edyta Pięta                                                                                nauczyciel: Dorota Necel

 

16 września 2020 r. w tygodniu tematycznym „MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA” rozpoczęliśmy zajęcia związane z zasadami ruchu drogowego. Dzieci uczyły się jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, poznały symbole wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego (pieszych i kierowców), utrwaliły znajomość numerów telefonów alarmowych, poznały pojazdy uprzywilejowane i rolę jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym.

21 września 2020 r. w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe obchodziliśmy DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA. W tym dniu dzieci z oddziału rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wspólnie się uczyły i bawiły. Chętnie uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem pomocy multimedialnych.

30 września 2020 r. cała grupa przedszkola wspólnie z chłopcami świętowała DZIEŃ CHŁOPAKA. Chłopcy wykazali się dużą sprawnością fizyczną, talentem wokalnym i talentem  w tańcu. Dziewczynki pamiętając o kolegach z grupy nagrodziły chłopców dużymi brawami, złożyły wspólne życzenia, zaśpiewały 100 lat i wręczyły prezenty przygotowane przez naszych rodziców. Również chłopcy w podziękowaniu wręczyli dziewczynkom upominki.

6 listopada 2020 r. dzieci z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego  z zaangażowaniem wykonały pracę plastyczną na konkurs organizowany przez Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe „Niepodległa 2020 – piórem, muzyka, pędzlem malowane”. W kategorii plastycznej klasa „0” otrzymała wyróżnienie i nagrody, za które bardzo dziękujemy.

10 listopada 2020 r. w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe obchodziliśmy 102 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada. Głównym celem zajęć w klasie „0” było kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju, symboli narodowych, zrozumienie znaczenia święta.
W tym dniu Przedszkole Integracyjne w Micigoździe uczestniczyło w akcji „Szkoła do hymnu”. O godzinie 11.11 został odśpiewany hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

20 listopada 2020 r. obchodziliśmy w klasie „0” Dzień Życzliwości i Pozdrowień pod hasłem: „Dołącz do nas -warto być życzliwym” połączony z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
Na znak życzliwości dzieci wspólnie wykonały m. in. „Drzewko pozdrowień i życzliwości”. W tym dniu przedszkolaki ubrane na kolor żółty w czasie zajęć brały aktywny udział w zabawach prowadzonych przez wychowawcę.

25 listopada 2020 r.  obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Historia pluszowego misia znana jest wszystkim przedszkolakom. W tym dniu podczas zajęć i zabaw zorganizowanych w naszej klasie głównym gościem był znany i lubiany przez  dzieci „ Miś Anatol”.

30 listopada 2020 r. pod koniec zajęć przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zabawach  i  wróżbach andrzejkowych. „Zawód przyszłości”, „Kolorowy los”, to tylko niektóre wróżby,  w których przedszkolaki brały udział.

 

 

4 grudnia 2020 r. Przedszkole Integracyjne w Micigoździe brało udział w przedstawieniu online pt.:”Piosenki na zimę” w wykonaniu aktorów Teatru Lalki i Aktora „ Kubuś” w Kielcach.

 

7 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie z Mikołajem. Wszystkie grzeczne dzieci zostały obdarowane przez Mikołaja prezentami, a dzieci w dowód wdzięczności zaprezentowały krótki występ artystyczny.

23 grudnia 2020 r. w miłej i świątecznej atmosferze dzieci z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wraz z młodszymi przedszkolakami z gr I i gr II uczestniczyły we wspólnym kolędowaniu, podczas którego śpiewały znane kolędy i pastorałki.

 

 

 

W czasie ferii zimowych przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych  programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” poświęconemu tematyce ekologicznej. Jego celem jest edukacja  proekologiczna i zachęcanie najmłodszych do ruchu . W czasie zajęć przedszkolaki uczyły się jak dbać o przyrodę, zdrowo się odżywiać czy segregować śmieci.

Z zimą za pan brat.

Korzystając z okazji, że Pani Zima obdarowała nas dużą ilością śniegu, dzieci uczestniczące w zajęciach w czasie ferii  wybrały się na przedszkolny plac zabaw. Przedszkolaki całkowicie oddały się zimowej zabawie. Wreszcie można poszaleć, rzucać się śnieżkami, chodzić po śladach czy robić aniołki na śniegu. Mróz nikomu nie przeszkadzał, a do przedszkola wróciliśmy z szerokimi uśmiechami.