Nasza okolica

Micigózd jest  małą miejscowością, położoną w gminie Piekoszów, powiecie kieleckim, w centralnej części województwa świętokrzyskiego.

Przez naszą miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 786 łącząca Kielce z Częstochową. Odległość od stolicy naszego województwa jest nieduża ( w linii prostej ok.13km), stąd dostępność komunikacyjna – całkiem dobra. Pod względem położenia i warunków komunikacyjnych stanowimy część strefy podmiejskiej Kielc.

Pod względem geograficznym znajdujemy się w Pasie Wyżyn Polskich, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Wzgórz Łopuszańskich. Nie mamy zbyt zróżnicowanego krajobrazu, leżymy w obniżeniu pomiędzy 225 a 265m n.p.m. Micigózd składa się z 5 przysiółków (Górki, Gozdy, Górna Kolonia, Pastwiska, Przydatki). Najważniejszym obiektem jest bez wątpienia – szkoła. Mieszkańcy nie tylko zachowują i pielęgnują tradycje regionu, są również bardzo zżyci ze sobą, a także ambitni. Mogą pochwalić się nie tylko ładnymi, zadbanymi podwórkami, ogródkami. Ale – co najważniejsze – przywiązują dużą wagę do wychowania i edukacji swoich dzieci.