Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

Obwieszczenie MEiN w sprawie wysokości wskaźnika waloryzacji:

Wskaźnik waloryzacji maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa
w art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, wynosi 1,145.

Obwieszczenie MEiN

This entry was posted on 09/20/2022. Bookmark the permalink.