Archive | 09/21/2022

Numer konta bankowego ZOPI

Numer konta bankowego Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – dotyczy opłat za żywienie:

68  8499 0008  0401  0045  2000  0001

Opłaty za żywienie ucznia w danym miesiącu należy dokonywać przelewem na konto szkoły z opisem w tytule:

opłata za żywienie SP/imię i nazwisko ucznia/ za miesiąc,
opłata za żywienie Przedszkole/ imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc,
opłata stała za wydłużony czas pobytu dziecka w Przedszkolu/ imię i nazwisko dziecka/za miesiąc
(powyżej 5 godz. dziennie),

Opłat należy dokonywać do 5-tego każdego dnia miesiąca z góry, liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie szkoły.

This entry was posted on 09/21/2022.