Archive | 09/19/2022

Spotkania z rodzicami

Przedszkole 20.09.2022r. (wtorek)

– gr. ,”0″ godz. 16.00 PSZCZÓŁKI

– gr. ,”I” godz. 17.00 SŁONECZKA

– gr. „II” godz. 17.00 MISIE

Tematyka spotkań ustalona z nauczycielami Przedszkola.

Szkoła Podstawowa 21.09.2022r. (środa) godz. 16.00

kl. I – świetlica

kl. II – sala nr 8

kl. III – sala nr12

kl. IV – sala nr 10

kl. V – sala nr 19

kl. VI – sala nr 18

kl. VII – sala „0”

kl. VIIIa – sala nr 17

kl. VIIIb – sala nr 15

Tematyka spotkań:

1. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/22

2. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczo – profilaktycznym na rok szkolny 2022/23.

3. Zapoznanie rodziców z WSO.

4. Informacja dotycząca zmian w Statucie szkoły.

5. Zapoznanie z regulaminem żywienia i nowymi zasadami płatności.

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

7.Przedstawienie harmonogramu konsultacji nauczycieli z rodzicami.

8. Wybór trójek klasowych wraz z przedstawicielem do Rady Rodziców Szkoły na rok szkolny 2022/23 (spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.00 w sali nr 10).

9. Fluoryzacja klas I – VI

10. Ubezpieczenie.

11. Informacje dot. Egzaminu ósmoklasisty wych. klas VIII

12. Regulamin korzystania z podręczników.

13. Plany pracy wychowawcy.

14. Sprawy różne.

This entry was posted on 09/19/2022.