Archive | wrzesień 2022

Europejski Tydzień Sportu

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok!

CZYM JEST ETS?

wszystkie informację pod linkiem:
 
Impreza organizowana przez Naszą szkołę oraz SP Piekoszów
Szczegóły pod linkiem:
This entry was posted on 09/23/2022.

Bezpieczna droga do szkoły 2022

Dnia 23 września naszą szkołę odwiedził funkcjonariusz Policji, Pan Tomasz reprezentujący Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Tematem spotkania było bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły. Pan policjant przypomniał zasady poruszania się po drodze w terenie zabudowanym i poza nim, zasady przechodzenia przez jezdnię oraz przypomniał znaczenie  wybranych znaków drogowych. Uczniowie dowiedzieli się, jak ważne są odblaski, poruszanie się właściwą stroną jezdni oraz współpraca między kierowcą a pieszym. Pan policjant zwrócił uwagę na zakaz używania telefonów komórkowych podczas przechodzenie przez przejście dla pieszych oraz konieczność przeprowadzania roweru czy hulajnogi przez pasy. Uzupełnieniem spotkania były filmy edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczniowie wzięli również udział w ćwiczeniach i symulacjach sytuacji drogowych, czyli wykorzystali zdobytą wiedzę w praktyce.

Dziękujemy za spotkanie.

This entry was posted on 09/23/2022.

Numer konta bankowego ZOPI

Numer konta bankowego Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe – dotyczy opłat za żywienie:

68  8499 0008  0401  0045  2000  0001

Opłaty za żywienie ucznia w danym miesiącu należy dokonywać przelewem na konto szkoły z opisem w tytule:

opłata za żywienie SP/imię i nazwisko ucznia/ za miesiąc,
opłata za żywienie Przedszkole/ imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc,
opłata stała za wydłużony czas pobytu dziecka w Przedszkolu/ imię i nazwisko dziecka/za miesiąc
(powyżej 5 godz. dziennie),

Opłat należy dokonywać do 5-tego każdego dnia miesiąca z góry, liczy się data zaksięgowania kwoty na koncie szkoły.

This entry was posted on 09/21/2022.

Spotkania z rodzicami

Przedszkole 20.09.2022r. (wtorek)

– gr. ,”0″ godz. 16.00 PSZCZÓŁKI

– gr. ,”I” godz. 17.00 SŁONECZKA

– gr. „II” godz. 17.00 MISIE

Tematyka spotkań ustalona z nauczycielami Przedszkola.

Szkoła Podstawowa 21.09.2022r. (środa) godz. 16.00

kl. I – świetlica

kl. II – sala nr 8

kl. III – sala nr12

kl. IV – sala nr 10

kl. V – sala nr 19

kl. VI – sala nr 18

kl. VII – sala „0”

kl. VIIIa – sala nr 17

kl. VIIIb – sala nr 15

Tematyka spotkań:

1. Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2021/22

2. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczo – profilaktycznym na rok szkolny 2022/23.

3. Zapoznanie rodziców z WSO.

4. Informacja dotycząca zmian w Statucie szkoły.

5. Zapoznanie z regulaminem żywienia i nowymi zasadami płatności.

6. Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

7.Przedstawienie harmonogramu konsultacji nauczycieli z rodzicami.

8. Wybór trójek klasowych wraz z przedstawicielem do Rady Rodziców Szkoły na rok szkolny 2022/23 (spotkanie przedstawicieli klas z dyrektorem odbędzie się w tym samym dniu o godz. 17.00 w sali nr 10).

9. Fluoryzacja klas I – VI

10. Ubezpieczenie.

11. Informacje dot. Egzaminu ósmoklasisty wych. klas VIII

12. Regulamin korzystania z podręczników.

13. Plany pracy wychowawcy.

14. Sprawy różne.

This entry was posted on 09/19/2022.

Ogłoszenie

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe informuje o konieczności dostarczenia orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną do dnia 23.09.2022 r.

This entry was posted on 09/13/2022.

Próbny test ósmoklasisty z matematyki na kanale YouTube

Już wkrótce, bo 13 września o godzinie 18:00 na kanale YouTube odbędzie się próbny test 8-klasisty z matematyki! Uczestnicy będą mieli okazję sprawdzenia swojej wiedzy matematycznej z zakresu szkoły podstawowej, w oparciu o specjalnie przygotowany test próbny ósmoklasisty, którego rozwiązanie będzie omawiane przez trenera matematyki.
Testy zostały przygotowane przez współpracującego z nami egzaminatora CKE.

Organizowany przez szkołę Giganci Edukacji próbny test 8-klasisty z matematyki, to bezpłatny webinar na kanale YouTube. Celem lekcji jest oswojenie uczniów z formą egzaminu i usystematyzowanie ich wiedzy poprzez rozwiązywanie typowych dla testu 8-klasisty zadań z matematyki na bazie specjalnie przygotowanego arkusza.

Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, ale dzięki skorzystaniu z formularza zapisowego, na maila uczestnika zostanie przesłana przypominajka o webinarze, a także materiały powtórzeniowe z zajęć.

Zapisz się

This entry was posted on 09/12/2022.

Narodowe czytanie

 09.09.2022r odbyło się w naszej szkole  spotkanie czytelnicze  w ramach Narodowego Czytania.

Z tej okazji gościliśmy Panie z Domu Seniora z Piekoszowa. Lekturą 11 odsłony Narodowego Czytania są Ballady i romanse Adama Mickiewicza, uważane  za manifest polskiego romantyzmu. Odczytaliśmy utwory: „Romantyczność”, „Pani Twardowska” i „Pierwiosnek”. Wspólna lektura poezji naszego narodowego wieszcza jest inspiracją do ważnej refleksji nad naszą kulturą i historią. To święto czytelnictwa. Miłym akcentem na zakończenie spotkania był poczęstunek własnoręcznie wypiekanymi ciasteczkami.

This entry was posted on 09/09/2022.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2022/2023 🙂🎓🎓🎓
Pan Wójt Zbigniew Piątek powitał serdecznie naszego nowego Dyrektora Pana Zenona Kobiec, naszych Pierwszoklasistów oraz wszystkich Uczniów, Nauczycieli, Pracowników szkoły i Rodziców, życząc wszystkim samych sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. 🙂
This entry was posted on 09/01/2022.