OGŁOSZENIE REKRUTACJA 2022/2023

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych do Przedszkola Integracyjnego  w Micigoździe składają w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenie przez rodzica kandydata przyjęcia do przedszkola

                                                             w nieprzekraczalnym terminie 4 kwietnia 2022 r.- 7 kwietnia 2022 r.

Druk potwierdzenia wyboru zapisu dziecka do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe  pobiera się w placówce – w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony kompletnie i prawidłowo druk potwierdzenia  wyboru zapisu dziecka do przedszkola składa się w sekretariacie ZOPI.

 

This entry was posted on 04/02/2022. Bookmark the permalink.