Apel z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia KONSTYTUCJI 3 Maja

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliżyć  fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez młodzież.
Uroczysty apel z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia  KONSTYTUCJI 3 Maja odbył się 26.04.2022 r. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy VIII pod opieką nauczycieli: Katarzyny Lis, Pauliny Pol, Pawła Gosposia. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Nauczyciele i uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

This entry was posted on 04/29/2022. Bookmark the permalink.