Archive | kwiecień 2022

Apel z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia KONSTYTUCJI 3 Maja

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole jest wpisany apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Przybliżyć  fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez młodzież.
Uroczysty apel z okazji 231 Rocznicy Uchwalenia  KONSTYTUCJI 3 Maja odbył się 26.04.2022 r. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy VIII pod opieką nauczycieli: Katarzyny Lis, Pauliny Pol, Pawła Gosposia. Apel rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Nauczyciele i uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni. Nie zabrakło także odświętnych strojów i wyeksponowania symboli narodowych.

This entry was posted on 29 kwietnia 2022.

This entry was posted on 13 kwietnia 2022.

XXII Festiwal Teatralny dobiegł do końca!

Międzygminny Festiwal Teatralny w Piekoszowie to coroczna impreza, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe we współpracy z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie.

XXII Festiwal Teatralny przebiegał pod hasłem: „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Celem tegorocznego Festiwalu było rozwijanie kreatywności scenicznej dziecięcych grup teatralnych
z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej oraz rozbudzanie zainteresowania tradycjami i zwyczajami ludowymi związanymi ze Świętami Wielkanocnymi.

Ubiegłoroczna edycja konkursu nie doszła do skutku z powodu związanych
z pandemią COVID-19 obostrzeń w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych, tym bardziej jest nam miło poinformować, że w tym roku Zespoły z gminy Piekoszów i Strawczyn zaprezentowały wysoki poziom przygotowania. Wszystkie nadesłane filmiki były ciekawe pod względem treści i formy,
w interesujący sposób prezentowały tradycje i zwyczaje wielkanocne, stanowiły dowód kreatywności
i zaangażowania oraz współdziałania uczniów i nauczycieli oraz pokaz rozwijających się talentów
i zainteresowań uczestników.

Przesłane do nas filmiki z przedstawieniami oceniła komisja w składzie: Katarzyna Czerwińska, Anna Perzowicz i Kamila Zych.

Zostały wyłonione następujące miejsca:

W kategorii Przedszkola:

I miejsce

Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie  (Punkt przedszkolny) – 3-, 4-, 5-latki – opiekun Renata Kołodziejczyk,

(link – https://www.youtube.com/watch?v=BMSOa5UR3ZA)

II miejsce

Zespół z Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe – 5- i 6-latki – opiekun Karolina Bębacz,

(link – https://www.youtube.com/watch?v=Imlu10RMUsE)

III miejsce

Zespół z Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe – 3-latki – opiekun Małgorzata Skrzeczowska.

(link – https://www.youtube.com/watch?v=fwLt_lcTro8)

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-III:

I miejsce

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni – opiekun Dorota Zapała,

(link – https://www.youtube.com/watch?v=7LM3wq4o52w)

II miejsce

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – opiekun Jolanta Smolarczyk.

(link – https://www.youtube.com/watch?v=X62IVZKXce8)

W dniu 11.04.2022r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Bibliotece Centrum Kultury
w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 66.

Wręczenia dokonał Wójt Gminy Piekoszów- Zbigniew Piątek w towarzystwie Pani Dyrektor BCK- Anny Wilk i Dyrektora ZOPI w Micigoździe- Mirosława Kowalskiego oraz koordynatora festiwalu- Renaty Hińczy.

Festiwal zorganizowany był dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców ze  Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe oraz Dyrekcji Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

Dziękujemy wszystkim Zespołom za udział w Festiwalu, a nauczycielom  – za wspaniałe przygotowanie swoich uczniów.

Zapraszamy za rok!

Oto fotorelacja z wręczenia nagród z XXII Festiwalu Teatralnego pod hasłem: „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”:

This entry was posted on 11 kwietnia 2022.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO – Postępowanie uzupełniające

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO w MICIGOŹDZIE

w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Przedszkole Integracyjne w Micigoździe dysponuje 21 wolnymi miejscami:

 • 6 miejsc w oddziale rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, w tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • 15 miejsc w grupie II (popołudniowej).

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja/) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 1. 9 maja 2022 r. (od godz. 8.00) do 13 maja 2022 r. (do godz. 15.00)- złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r. – weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 31 maja 2022 r. (o godz. 15.00)- opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 01 czerwca 2022 r. (od godz. 8.00) do 03 czerwca 2022 r. (do godz. 15.00)- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 06 czerwca 2022 r. – podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2022/02/wniosek-kandydata-do-przedszkola-2022-1.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełniać i złożyć w sekretariacie ZOPI.

 

This entry was posted on 10 kwietnia 2022.

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ – Postępowanie uzupełniające

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTWOWEJ INTEGRACYJNEJ w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2022/2023

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Micigoździe dysponuje 8 wolnymi miejscami w klasie I

( w tym 2 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym)

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji (https://zopimicigozd.pl/rekrutacja/) odbędzie się postępowanie uzupełniające według następujących etapów:

 1. Od 9 maja 2022 r. ( od godz.8:00) do 13 maja 2022 r. ( do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Od 16 maja 2022r. do 30 maja 2022r. weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Dnia 31 maja 2022 r. – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 4. Od 01 czerwca 2022 r. (od godz. 8:00) do 03 czerwca 2022 r. (do godz. 15:00) potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia           w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Dnia 06 czerwca 2022 r. podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły https://zopimicigozd.pl/wp-content/uploads/2022/02/WNIOSEK-O-PRZYJECIE-DO-KLASY-I-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-W-ROKU-SZKOLNYM-2022-2023.pdf

Formularz wniosku należy pobrać, wydrukować, uzupełnić i odesłać skan lub zdjęcie na adres szkoły lub dostarczyć osobiście:

email sp_micgozd@op.pl

This entry was posted on 10 kwietnia 2022.

Wyniki XXII Festiwalu Teatralnego

Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE KONKURS
XXII FESTIWAL TEATRALNY
INTERAKTYWNIE POD HASŁEM:
TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE
ZOSTAŁ ROZSTRZYGNIĘTY

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Integracyjna im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Micigoździe i Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie.

W drodze głosowania powołana komisja przyznała następujące miejsca:

 

W kategorii Przedszkola:

I miejsce

Zespół ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie  (Punkt przedszkolny) – 3,4,5- latki – opiekun Renata Kołodziejczyk

II miejsce

Zespół z Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe-  5 i 6 latków- opiekun Karolina Bębacz

III miejsce

Zespół z Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe- 3 latki- opiekun Małgorzata Skrzeczowska

W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-III:

I miejsce

Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni – opiekun Dorota Zapała

II miejsce

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku – opiekun Jolanta Smolarczyk

 

Dziękujemy wszystkim Zespołom za udział w Festiwalu a nauczycielom za wspaniałe przygotowanie swoich uczniów.

Wszystkich zapraszamy na uroczyste wręczenie nagród, które odbędzie się w poniedziałek, 11 kwietnia 2022 roku o godzinie 12.00 w BCK w Piekoszowie.

 

This entry was posted on 8 kwietnia 2022.

OGŁOSZENIE REKRUTACJA 2022/2023

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci wstępnie zakwalifikowanych do Przedszkola Integracyjnego  w Micigoździe składają w postaci pisemnego oświadczenia potwierdzenie przez rodzica kandydata przyjęcia do przedszkola

                                                             w nieprzekraczalnym terminie 4 kwietnia 2022 r.- 7 kwietnia 2022 r.

Druk potwierdzenia wyboru zapisu dziecka do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe  pobiera się w placówce – w sekretariacie placówki lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony kompletnie i prawidłowo druk potwierdzenia  wyboru zapisu dziecka do przedszkola składa się w sekretariacie ZOPI.

 

This entry was posted on 2 kwietnia 2022.