Archive | 02/28/2022

OGŁOSZENIE

                     dot. REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO                         

W MICIGOŹDZIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ogłasza nabór do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 marca 2022 r. od godz. 8.00  i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica.

Wniosek pobiera się w placówce- w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się w terminie

1 marca 2022 r.  od godz. 8.00 do 15 marca 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie ZOPI.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie ZOPI.

 Przedszkole Integracyjne w Micigoździe na rok szkolny 2022/2023

dysponuje 32 wolnymi miejscami, w tym:

  • 6 miejscami w Oddziale Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnegow tym 3 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 miejscami w grupie I przedszkolnej- integracyjnej całodziennej, tym 0 miejsc dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 24 miejscami w grupie II przedszkolnej-popołudniowej (12.00-17.00)

 

 

This entry was posted on 02/28/2022.