Kolejny wielki sukces!

Miło nam poinformować, że uczeń klasy 8 – Dawid Sidło został laureatem Wojewódzkiego Matematycznego Konkursu Problemata, organizowanego przez Katedrę Matematyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dawid jest jedynym laureatem w województwie świętokrzyskim. Decyzją Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty  Konkurs Problemata zyskał status konkursu punktowanego podczas rekrutacji do szkoły średniej.        Gratulujemy!

This entry was posted on 05/24/2021. Bookmark the permalink.