LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ INTEGRACYJNEJ 

im. 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

w MICIGOŹDZIE w roku szkolnym 2021/22

Lista

 

This entry was posted on 04/15/2021. Bookmark the permalink.