„Niebieski dla autyzmu” – kampania na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

https://jim.org/

 

W związku ze zbliżającymi się 2 kwietnia obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu nasza placówka przyłącza się do corocznej kampanii społecznej organizowanej przez Fundację JiM „Polska na Niebiesko”. Jej celem jest uświadomienie jak największej liczbie osób, czym jest autyzm. Tegoroczne hasło towarzyszące kampanii: „Autyzm. Odmień moją historię” ma na celu:

  • wskazanie, jak ważny dla dalszych losów osób z ZA jest dostęp do wczesnej diagnozy,
  • zwrócenie uwagi na problem zamkniętych, masowych instytucji, które nie są miejscem dla dorosłych już osób ze spektrum, powinny natomiast trafić do przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb domów,
  • uświadomienie społeczeństwu, że mówienie odepresji ratuje życie. Osoba, która ma stany lękowe, depresję czy myśli samobójcze dzięki temu może sobie to uświadomić i poprosić o pomoc. Znając problem jej otoczenie również może go dostrzec i zaoferować o pomoc.

Kampania społeczna „Polska na Niebiesko” ma zasięg ogólnopolski. Akcji towarzyszy kampania medialna i online za pomocą strony internetowej http://www.polskananiebiesko.pl/.

W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 2 kwietnia 2021 r. w całej Polsce będą miały miejsca podświetlenia budynków na niebiesko. Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Zabiega między innymi o zwiększenie dostępu do diagnozy i terapii dla 400 tysięcy osób ze  spektrum z Polski oraz o  podwyższanie  standardów  kształcenia i włączanie w proces edukacji 200 tysięcy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi wielotysięczny Klub Rodziców JiM, szereg placówek dla osób ze spektrum (Klinikę JiM, Szkoły JiM, Przedszkole JiM, warsztaty terapii zajęciowej), programy szkoleniowe, kampanie rzecznicze i inne działania, które podnoszą świadomość społeczną na temat autyzmu i przeciwdziałają dyskryminacji osób ze spektrum i ich rodzin.

Przyłączając się do tej akcji chcemy przybliżyć obraz osób autystycznych, których charakteryzuje odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.

Pragniemy również pokazać najbliższej społeczności oraz całej Polsce, że razem tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem. Zwrócimy uwagę na to, że wśród nas jest wiele osób z ZA, które zasługują na takie samo życie jak osoby neurotypowe.

W ramach akcji wychowankowie Przedszkola Integracyjnego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej wezmą udział w zajęciach edukacyjno- wychowawczych na temat autyzmu. Chętnych zapraszamy również do udziału w wyzwaniu zamieszczonym na facebooku ZOPI.

Wkrótce również ukaże się galeria prac wykonanych przez naszych podopiecznych ze spektrum.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE AKCJI

 

This entry was posted on 03/20/2021. Bookmark the permalink.