Archive | marzec 2021

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa

Solidaryzując się z osobami z Zespołem Downa i ich Rodzinami,  uczniowie 6b, w ramach zajęć kreatywnych, wzięli udział w akcji pt. “Skarpetki nie do pary”. Wydarzenie to odbywa się co roku,  21 marca, z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa.

Dlaczego skarpetki?

Dwie różne skarpetki stały się symbolem Światowego Dnia Zespołu Downa, ponieważ chromosom ma kształt przypominający skarpetkę. Data 21 marca też jest symboliczna, gdyż ludzie z Zespołem Downa mają dodatkowy chromosom numer 21. Posiadają ich trzy, zamiast dwóch.

This entry was posted on 03/23/2021.

XXIX Tydzień Kultury Języka Polskiego

                                                       XXIX Tydzień Kultury Języka Polskiego w naszej szkole         

 

W dniach 15-21 marca 2021 r. w naszej szkole odbywał się XXIX Tydzień Kultury Języka Polskiego, którego głównym organizatorem w regionie świętokrzyskim był Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmiało: Przejrzysty ojczysty. Przez młodomowę do współczesnej kultury.

Główną ideą projektu było stworzenie jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. My również przyłączyliśmy się do tej inicjatywy.
Wzięliśmy udział w potyczkach ortograficznych i krasomówczych oraz zmaganiach teatralnych. Ponadto w kl. VI  b zorganizowano warsztaty online z tłumaczem języka migowego, Panią Magdaleną Jaskólską- Gaweł, podczas których, za pomocą dłoni nauczyliśmy się „rozmawiać” z osobami  niesłyszącymi.

            Ćwiczyliśmy umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi i stworzyliśmy kartkę z pamiętnika Bilbo Bagginsa. Recytowaliśmy także fragmenty naszej obowiązkowej lektury: „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, na kanale YouTube wysłuchaliśmy wykładu dr hab. Katarzyny Kłosińskiej:  Po co nam nowe słowa? oraz wzięliśmy udział w quizie językowym: Młodzieżowa nowomowa wczoraj i dziś.

Za pomocą ćwiczeń interaktywnych i aplikacji internetowych układaliśmy zabawne anagramy i czytaliśmy wspak. Tworzyliśmy autorskie opowiadania i amatorskie scenariusze filmowe oraz odbyliśmy wirtualne spotkania z bohaterami  lektur: Hobbit, czyli tam i z powrotem oraz Przygody Tomka Sawyera.

             Podczas Dnia Filmowego wskazywaliśmy podobieństwa i różnice między książką a filmem (Hobbit, czyli tam i z powrotem oraz Hobbit. Niezwykła podróż).

Nie zapomnieliśmy także o uczczeniu, przypadających na marzec wydarzeń: Światowego Dnia Poezji i Międzynarodowego Dnia Teatru.

Aktywnie uczestniczyliśmy w obchodach Tygodnia Kultury Języka i chętnie braliśmy udział w inicjatywach, pamiętając o słowach Mikołaja Reja: A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język  mają…

 

This entry was posted on 03/20/2021.

„Niebieski dla autyzmu” – kampania na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

https://jim.org/

 

W związku ze zbliżającymi się 2 kwietnia obchodami Światowego Dnia Świadomości Autyzmu nasza placówka przyłącza się do corocznej kampanii społecznej organizowanej przez Fundację JiM „Polska na Niebiesko”. Jej celem jest uświadomienie jak największej liczbie osób, czym jest autyzm. Tegoroczne hasło towarzyszące kampanii: „Autyzm. Odmień moją historię” ma na celu:

  • wskazanie, jak ważny dla dalszych losów osób z ZA jest dostęp do wczesnej diagnozy,
  • zwrócenie uwagi na problem zamkniętych, masowych instytucji, które nie są miejscem dla dorosłych już osób ze spektrum, powinny natomiast trafić do przyjaznych, dostosowanych do ich potrzeb domów,
  • uświadomienie społeczeństwu, że mówienie odepresji ratuje życie. Osoba, która ma stany lękowe, depresję czy myśli samobójcze dzięki temu może sobie to uświadomić i poprosić o pomoc. Znając problem jej otoczenie również może go dostrzec i zaoferować o pomoc.

Kampania społeczna „Polska na Niebiesko” ma zasięg ogólnopolski. Akcji towarzyszy kampania medialna i online za pomocą strony internetowej http://www.polskananiebiesko.pl/.

W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 2 kwietnia 2021 r. w całej Polsce będą miały miejsca podświetlenia budynków na niebiesko. Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Zabiega między innymi o zwiększenie dostępu do diagnozy i terapii dla 400 tysięcy osób ze  spektrum z Polski oraz o  podwyższanie  standardów  kształcenia i włączanie w proces edukacji 200 tysięcy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi wielotysięczny Klub Rodziców JiM, szereg placówek dla osób ze spektrum (Klinikę JiM, Szkoły JiM, Przedszkole JiM, warsztaty terapii zajęciowej), programy szkoleniowe, kampanie rzecznicze i inne działania, które podnoszą świadomość społeczną na temat autyzmu i przeciwdziałają dyskryminacji osób ze spektrum i ich rodzin.

Przyłączając się do tej akcji chcemy przybliżyć obraz osób autystycznych, których charakteryzuje odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.

Pragniemy również pokazać najbliższej społeczności oraz całej Polsce, że razem tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem. Zwrócimy uwagę na to, że wśród nas jest wiele osób z ZA, które zasługują na takie samo życie jak osoby neurotypowe.

W ramach akcji wychowankowie Przedszkola Integracyjnego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej wezmą udział w zajęciach edukacyjno- wychowawczych na temat autyzmu. Chętnych zapraszamy również do udziału w wyzwaniu zamieszczonym na facebooku ZOPI.

Wkrótce również ukaże się galeria prac wykonanych przez naszych podopiecznych ze spektrum.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE AKCJI

 

This entry was posted on 03/20/2021.

Międzynarodowy Dzień Pisarzy

3 marca obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Pisarzy. Jego celem jest promowanie literatury oraz obrona wolności słowa i rozwój społeczności pisarzy na całym świecie. Z tej okazji szóstoklasiści brali udział w nietypowej lekcji języka polskiego. Przygotowali także własne prezentacje na temat życia i twórczości pisarzy polskich.
This entry was posted on 03/08/2021.

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO  W MICIGOŹDZIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ogłasza nabór do Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe.

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się 1 marca 2021 r. i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca na pisemny wniosek rodzica.

Wniosek pobiera się w placówce- w sekretariacie szkoły, lub ze strony internetowej ZOPI.

Wypełniony wniosek wraz załącznikami składa się w terminie

1 marca 2021 r. do 22 marca 20201 r. w sekretariacie ZOPI.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest terminowe złożenie kompletnie i prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

Regulamin Rekrutacji dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie ZOPI.

 Przedszkole Integracyjne w Micigoździe na rok szkolny 2021/2022

dysponuje 30 wolnymi miejscami, w tym:

  • 5 miejscami w Oddziale Rocznego Obowiązkowego Przygotowania Przedszkolnego, w tym 2 miejsca dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • 2 miejscami dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w grupie przedszkolnej- integracyjnej całodziennej,
  • 23 miejscami dla dzieci w grupie przedszkolnej-popołudniowej (12.00-17.00)

 

This entry was posted on 03/01/2021.

Rekrutacja do klasy I

REKRUTACJA do klasy I

Informujemy, że od dnia 01 marca 2021 r. trwa nabór uczniów

do klasy I Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Micigoździe.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji, zainteresowani rodzice powinni złożyć wymagane dokumenty

w sekretariacie ZOPI w Micigoździe w terminie do 19 marca 2021 r.

Zasady rekrutacji uszczegółowiono w

Regulaminie
dostępnym na stronie internetowej ZOPI w Micigoździe.

Druki wniosku dostępne są na stronie internetowej ZOPI

lub bezpośrednio w sekretariacie placówki.

 

This entry was posted on 03/01/2021.