Archive | 02/01/2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Drodzy Rodzice,
Od 1 kwietnia 2021 r. liczymy się dla Polski – w całym kraju rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który odbywa się raz na 10 lat.
1 lutego 2021 r. urzędy gmin rozpoczną nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:
* ukończone 18 lat,
* cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
* posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
* posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
* nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Zapraszamy do udziału w naborze, bo #liczysiękażdy.
Gminne Biuro Spisowe w Piekoszowie.
This entry was posted on 02/01/2021.