Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Przedszkolu Integracyjnym w Micigoździe

Dyrekcja ZOPI w Micigoździe serdecznie zaprasza rodziców/prawnych opiekunów* dzieci na spotkanie organizacyjne z wychowawcą w dniu 01.09.2020 r. według następującego porządku:

– Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

–  godzina  8.30,

  • grupa II (całodzienna) – godzina 9.30,
  • grupa I (popołudniowa) – godzina 10.30.

Informujemy o konieczności zapoznania się z Regulaminem organizacji zajęć Przedszkola Integracyjnego w Micigoździe w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19, obowiązującym od 1 września 2020 roku do odwołania.

*Biorąc pod uwagę procedury bezpieczeństwa ograniczające ilość osób przebywających na terenie szkoły prosimy o udział w spotkaniu tylko jednego z rodziców lub opiekunów (rodzice w sali przebywają w maseczce ochronnej).

This entry was posted on 08/28/2020. Bookmark the permalink.